Конкурси

Национален конкурс за поезия "В полите на Витоша"

За непубликувани стихотворения на автори над 18 години

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

През 2012 година Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе шестото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
         
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
           
• Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).
           
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите.

• Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2012 г., включително (важи датата на пощенското клеймо) на адрес:  
1000 София, пл. ”Славейков” № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
   
Материали след конкурса не се връщат.
 
• Награди:

. Първа награда – 800 лв. и малка пластика
. Втора награда – 500 лв.
. Трета награда – 300 лв.
. Поощрения – 100 лв.
. Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.


За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община – тел. 02/ 988 20 08, www.sofiaculture.bg

Автор: Столична община
26.01.2012 г. 16:23
Посетено: 1973
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/13984-natsionalen-konkurs-za-poeziya-v-polite-na-vitosha