Конкурси

Конкурс за статия "Обясни науката"

Конкурс на списание „Българска наука” и "Рийдър" ООД

◊ СЪБИТИЕТО

Списание „Българска наука” и "Рийдър" ООД обявяват

Конкурс за научно-популярна статия,
посветена на избран от автора актуален научен въпрос или тема от всички области на науката и техниката.


Конкурсът стартира на 10.10.2011 г. и ще продължи до 15.01.2012 г.

Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg


◊ РЕГЛАМЕНТ

Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със съгласието на родител.

- Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
- Тематика – избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
- Изискване за популярност – статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос, съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк кръг читатели – неспециалисти в съответната област. Това не изключва засягане на спорна и полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви, тенденции в областта.
- Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника; ако авторът на материала не е и автор на изображенията;
- Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи отговорност за съблюдаването на последните;
- Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка професия или позиция;
- Допълнителни условия – Всички права запазени: „Българска наука”
- Избора на победител се извършва от Сдружение „Форум „Наука”

Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е създадена от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на екипи, се уреждат между тях.

Всички статии, с нежелано съдържание, а именно - призоваващи към нарушаване на действащото законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Участниците в конкурса се съгласяват със следните условия:

- Участникът се съгласява статията да се използва за постоянна публикация в електронно списание "Българска наука".

- Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.

- Участникът се съгласява неговата статия да се разпространява сред неограничен кръг от хора.

- Авторското право върху статията принадлежи на "Българска наука". А авторът на статията, участвал в конкурса, си запазва всички неотчуждими авторски права.


◊ НАГРАДИ

Първата награда за най-високо оценена статия е най-ново поколение четец Kindle. Ще се връчи официално от нашите спонсори на специална церемония след приключване на конкурса.

Първите 5 печеливши статии ще бъдат прочетени специално от диктори и ще бъдат разпространени и включени към проекта за незрящи младежи "Почети ми".

Останалите награди включват книги и скъпи енциклопедии, предоставени от издателствата "Сиела", "Atea Books", "Колибри" и "Изток-Запад".
Автор: Организаторите
22.11.2011 г. 23:34
Посетено: 2509
Етикети: конкурс, обясни науката, българска наука, наука, научно-популярна статия, конкурс за статия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/13624-konkurs-za-statiya-obyasni-naukata