Конкурси

Национални конкурси за есе, разказ, стихотворение и рисунка - 2011

"Място под небето" и "Памет и вяра" са обявените теми от НГФ "Българка"

◊ КОНКУРСИ

Национален граждански форум „Българка”
организира:

І. Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: „Място под небето”

Конкурсът е за ученици от 7 до 18 г.
в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и от 14 до 18 г.

І.1. Конкурс за есе и стихотворение:
. Обем на материала - до 3 стандартни страници. Представят се 3 екземпляра.
. Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.
. Желателно е творбите да се изпратят и по електронна поща на адрес bulgarka@bulgarka.org.

І.2. Конкурс за рисунка:
. Формат на рисунките - 35/50 см.
. Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
. На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: трите имена на участника,  възраст, точен адрес, телефон,
имейл; къде изучава рисуване – училище, школа, преподавател (име, телефон, имейл).

Награди:
Присъждат се по 3 награди във всяка възрастова група, а за рисунки - и три поощрения. Наградените рисунки и други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба. При възможност отличените литературни работи ще бъдат отпечатани.


II. Конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема: „Памет и вяра”

Конкурсът е за млади хора от 14 до 23 г.
в две възрастови групи: от 14 до 18 г. и от 19 до 23 г.
. Като насочваща подтема (по желание) може да се използва цитат от Вазовото стихотворение, свързан с Батак и историческата му съдба: „От Батак съм, чичо... знаеш ли Батак?”
. Не трябва да се пише за събитията, по време на Априлското въстание, а за родолюбието и християнската вяра на младото поколение, за връзката минало-настояще–бъдеще и за сакрализирането на новите български мъченици за вярата.
. Обем на материала - до 3 стандартни страници. Представят се 3 екземпляра.
. Творбите е желателно да се изпратят и по електронна поща на адрес
bulgarka@bulgarka.org.
. Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон,
имейл.

Награди:
Присъждат се по 3 награди за всяка възрастова група. При възможност отличените литературни работи ще бъдат отпечатани.


◊ РЕГЛАМЕНТ

Срок за представяне на всички конкурсни работи:
15 октомври 2011 г.
Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка”
бул. „Васил Левски” № 108
1527 София

. Изпратените материали ще се оценяват от компетентни специалисти.
. Резултатите ще бъдат обявени след 30 октомври 2011 г.
. Авторите на отличените работи ще бъдат уведомени  (писмено, телефон,
имейл).
. Точната дата, място и час за връчване на наградите и за откриване на изложбата ще бъдат обявени в сайта на НГФ „Българка”: www.bulgarka.org.

Условия на конкурса:
. Не се приемат и класират прегънати рисунки, както и материали, неотговарящи на посочените изисквания за формат и изпълнение.
. Получените работи за участие в конкурсите не се връщат по пощата.
. Рисунките могат да се получат обратно (лично) в срок до 25.02.2011 г. от офиса на НГФ „Българка”.
. НГФ „Българка” си запазва правото да използва получените рисунки и литературни работи за изложби, публикации и други дейности, с цел популяризирането на таланта на българските деца и за благотворителни цели.
. Изпращането на материалите потвърждава съгласието Ви с всички упоменати условия на конкурсите.
Автор:
Любомир Ангелов
Публикация:
19.09.2011 г. 23:16
Етикети:
литературни новинилитературни конкурсиконкурсиНГФ Българка
конкурси за млади хора
конкурси за ученици
конкурси за рисунка
конкурси за стихотворение
конкурси за разказ
конкурси за есе
Посетено:
6610
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/13174-natsionalni-konkursi-za-ese-razkaz-stihotvorenie-i-risunka-2011