Конкурси

Поетичен конкурс "Свищовски лозници" 2011

За автори от цялата страна

◊ СЪБИТИЕТО

Във връзка с празниците на града, които ще се проведат на 23, 24 и 25 септември 2011 година,
Община Свищов обявява

Традиционния поетичен конкурс "Свищовски лозници"

• В конкурса могат да участват автори от цялата страна.

• Конкурсът е напълно анонимен.

• Всеки автор може да участвува с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка с неговия автор.


◊ НАГРАДИТЕ

Ще бъдат присъдени следните награди:

. Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева
. Първа награда – 150 лева
. Втора награда – 100 лева
. Трета награда – 70 лева
. Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2011 година.

Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2011 година на адрес:

5250 гр. Свищов,
област В. Търново,
ул. “Д. Г. Анев” № 2а, редакция на вестник “Дунавско дело”, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.


Телефони за информация:
0631/6-43-51 – звено “Култура”, Община Свищов,
0631/4-32-27 - редакция на вестник “Дунавско дело”.

Автор: Славимир Генчев
13.07.2011 г. 13:31
Посетено: 4088
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/12881-poetichen-konkurs-svishtovski-loznitsi-2011