Конкурси

Конкурс за научни сътрудници

Проект на Философския факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

▪ събитието НИС към СУ обявява конкурс за девет научни сътрудници – по трима, за работа по следните теми: - Политика в областта на информационното общество и медиите (Комуникационни права); - Политика в областта на образованието; - Политика в областта на културата. ▪ условия Продължителност на договора - 18 месеца, вероятна начална дата: декември 2005. Заплащане - съизмеримо със стипендията за докторанти в зависимост от образователната степен на сътрудника. ▪ изисквания 1. Магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки 2. Възраст до 32 г. (кандидати с докторска степен – до 35 г.) 3. Владеене на английски език; всякакъв втори език е предимство 4. Компютърна грамотност (Microsoft Office) 5. Интерес към научно-изследователска работа Досегашна работа (участие в проект, публикации) по някоя от предложените теми е предимство. ▪ необходими документи 1. Молба 2. Копие от диплом(и) за завършена образователна степен 3. Мотивационно писмо 4. CV (със списък на публикациите) 5. Копие от документ(и) за владеене на английски (и друг чужд) език 6. Други документи, отнасящи се до изследователския опит на кандидата. ▪ срокове Лично, от 24 до 31 октомври 2005 г. всеки работен ден между 14 и 17 ч. в каб. 405, бл. 1 на кампус Изток (IV км) По пощата: До 31 октомври (дата на пощенското клеймо) на адрес: София, „Цар Освободител” № 15, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, за конкурса РЕАС или на email адрес: peac@sclg.uni-sofia.bg Събеседване с кандидатите ще бъде проведено между 10 и 15 ноември 2005 г.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 315
Етикети: Конкурс
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1254-konkurs-za-nauchni-satrudnitsi