Конкурси

Конкурс за написване на произведение за духов оркестър

За български и чуждестранни композитори, без възрастово ограничение

◊ СЪБИТИЕТО

Общински културен институт – Дом на културата „Искър” и Българско национално радио обявяват конкурс за написване на произведение за духов оркестър, по повод 60 години от създаването на Софийския духов оркестър.

Право на участие имат български и чуждестранни композитори, без възрастово ограничение.

Срок за предаване на произведенията: от 1 май до 10 септември 2011 г., включително.

Стилистични изисквания: без жанрови ограничения.

Времетраене на произведението: от 5 до 20 минути.

Награди:
. Първа награда – 800 лв.
. Втора награда – 600 лв.
. Трета награда – 300 лв.
. Награда за произведение, гласувана от публиката и радиослушателите – 300 лв.


◊ РЕГЛАМЕНТ

• Кандидатите трябва да изпратят партитурите в 2 (два) екземпляра, запечатани в плик. В отделен малък запечатан плик (приложен в големия) трябва да има лист, на който да са написани заглавието на композицията, трите имена на автора, постоянен адрес и телефон за връзка. Изпращането на звукозапис с компютърна симулация в плика с партитурите не е задължително, но е предимство за кандидата с оглед прецизната работа на журито.

• На партитурите и на диска с компютърната симулация не трябва да бъде изписано името на автора и заглавието на композицията. Конкурсът е анонимен.

Партитури и дискове с компютърна симулация, на които е изписано името на автора и заглавието на композицията, няма да се разглеждат от журито и ще бъдат декласирани.

• Партитурите трябва да бъдат изпратени на адрес: София 1592, ж.к. „Дружба” №1, ул. „Кръстьо Пастухов” № 23, ОКИ - Дом на културата „Искър”, за конкурса „60 години от създаването на Софийския духов оркестър”.

• Всеки участник представя неизпълнявана на други конкурси творба.

Един автор може да участва в конкурса с повече от една творба, журито допуска за концертно изпълнение само три произведения. По изключение, при наличието на произведения, чиито оценки са с минимални разлики с тези на наградените, журито може да допусне за концертно изпълнение и повече от три произведения.

Състав на оркестъра: 2 флейти (1 + пиколо), 1 обой, 9 кларинета (без Es, A и бас кларинет), 1 фагот, 4 саксофона (2 алт, 1 тенор и 1 баритон саксофон), 4 валдхорни, 5 тромпета, 3 тромбона, 1 туба, 1 баритон, ударни инструменти (до трима изпълнители), 1 контрабас.

• Журито се съставя от ръководството на Общински културен институт – Дом на културата „Искър” – София. Журито може да не присъди всички награди. Наградите, с изключение на първата, могат да бъдат делими. Решението на журито е окончателно и не подлежи на оспорване.

Гала концерт на Софийски духов оркестър и на наградените композиции ще се състои в края на месец септември или началото на месец октомври 2011 г., в първо студио на БНР. Допуснатите до гала концерта автори са длъжни да осигурят оркестров материал на произведенията си, който няма да се заплаща допълнително.

След края на конкурса и гала концерта ОКИ – Дом на културата „Искър” – София ще върне на авторите партитурите и оркестровия материал.

Участниците в конкурса ще бъдат уведомени лично по телефона за резултатите от състезанието.

ОКИ – Дом на културата „Искър” - София придобива авторските права върху наградените от конкурса произведения, като има правото да използва творбите, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса, в рамките на десет години.

Автор:
Мария Томова
Публикация:
01.05.2011 г. 17:29
Посетено:
2025
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/12263-konkurs-za-napisvane-na-proizvedenie-za-duhov-orkestar