Конкурси

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение

За непубликувано стихотворение на съвременен български автор

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение


◊ СЪБИТИЕТО

Община Трявна обявява

Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение на тема

„Любовта – какво бих дал за нея”


Патрон на проявата е Георги Първанов – Президент на  Република България.

Наградата се присъжда за непубликувано лирично стихотворение на съвременен български автор.


◊ РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Конкурсът за Славейковата награда е анонимен. Всеки автор има право да участва с по 1 лирично стихотворение в 5 екземпляра, напечатани или компютърна разпечатка. Подписани творби и ръкописи не се приемат.

Авторът изпраща общ плик, който съдържа:

• Едно неподписано стихотворение в 5 екземпляра;

• Малък плик – запечатан, ненадписан – с информация за: име, адрес и телефон за контакти.

Всички творби остават във фонд „Славейкова награда”.

Краен срок за получаване на творбите – 13 май 2011 г. на адрес:

Трявна 5350, ул. „Ангел Кънчев” 21, Община Трявна, за конкурса ”Славейкова награда”


Награди:

. Славейкова награда – 1 600 лв. и почетен плакет.

. Втора награда – 600 лв. и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.

. Трета награда – 300 лв. и почетен диплом.


Автор:
Организаторите
Публикация:
05.04.2011 г. 14:13
Посетено:
4976
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/12096-natsionalen-konkurs-na-imeto-na-petko-i-pencho-slaveykovi-za-lirichno-stihotvorenie