Конкурси

Фотоконкурс на тема "Европейски маршрути" Монтана – 2011

За непрофесионалисти на възраст от 14 до 35 години

◊ СЪБИТИЕТО

Общински младежки дом - Монтана
организира

Фотоконкурс на тема “Европейски маршрути” Монтана – 2011

Конкурсът за любителска снимка на тема “Европейски маршрути” е посветен на 9 май – Ден на Европа.

Целта на конкурса е да провокира креативността на младите хора, като разкрие тяхната оригинална гледна точка към природните и културните забележителности на Европа, както и свързаните с тях уникални преживявания.


◊ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
• Условия за участие в конкурса:

- участието във фотоконкурса е индивидуално и за непрофесионалисти;

- право на участие имат всички на възраст от 14 до 35 години;

- всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка – дигитална или на хартиен носител (формат 15 x 21 см);

- дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове във формат JPEG на e-mail: omd_montana@abv.bg, а снимките на хартиен носител да бъдат представени на място в Общински Младежки дом (ОМД) или да се изпратят по пощата на посочения по-долу адрес;

- краен срок за изпращане на снимките - до 21 април 2011 г.;

- заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, e–mail за контакт, както и коментарен текст за снимката от 20 до 30 реда на шрифт Times New Roman 12, съдържащ информация за заснетия обект, пречупена през индивидуалните преживявания на автора. Електронните писма, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание;

- авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Общински младежки дом. В случай на използване на снимките, имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

- не се допускат до участие актови снимки, снимки с порнографско съдържание, анонимни снимки, чийто автор не е упоменал горепосочените данни.

• Критерии за оценка:

- оригиналност на идеята;

- нестандартна гледна точка;

- адекватна интерпретация на темата;

- интересен и съдържателен съпътстващ текст;

- съобразяване на снимката с посочения по-горе формат;

- високо качество в техническо отношение;

• Жури

Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, както и снимките, които да бъдат включени в изложба, организирана от ОМД, и да бъдат публикувани на сайта www.montana-dnes.com и www.novinitem.com, и в местния печат.

• Награди

Класиралите се на I, II, III място ще получат предметни награди. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27.04.2010 г., а откриването на изложбата ще бъде на 09.05.2011 г. от 11.00 часа. На откриването й ще бъдат връчени наградите на победителите.

• Организация на конкурса

Като организатор ОМД поема ангажимента за разгласа на конкурса чрез обяви до училища, обществено достъпни места и прес–съобщения до медиите. ОМД поема отговорността за събиране на снимките и потвърждение, че са получени изпратените от участниците снимки; организиране на журирането; осигуряване и връчване на наградите; подреждане на изложбата от фотоснимки и разгласа на резултатите от конкурса.

Автор: Организаторите
24.03.2011 г. 15:18
Посетено: 2190
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11978-fotokonkurs-na-tema-evropeyski-marshruti-montana-2011