Конкурси

Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ – 2011 г.

За младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX–XІІ клас)

Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ – 2011 г.


◊ СЪБИТИЕТО

Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ – 2011 г.

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:

. Поезия - до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
. Проза – до три разказа.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX–XІІ клас).

Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите.

Текстовете да се изпращат, напечатани в четири екземпляра, на адрес:
гр. Бургас – 8000
ул. “Гладстон“ 68
Дом–музей “Петя Дубарова“
За Националния литературен конкурс “Петя Дубарова“

. Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Крайният срок за изпращане – 31 март 2011 г.

Телефон за справки: 056/ 81-41-10
имейл: office@dubarovamuseum.com
http://www.dubarovamuseum.com
Автор: Организаторите
21.02.2011 г. 16:33
Посетено: 5686
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11723-natsionalen-literaturen-konkurs-petya-dubarova-2011-g