Конкурси

Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев

За автори до 35 години

◊ СЪБИТИЕТО

Община Пловдив – Дирекция „Култура“,
Дружество на писателите – Пловдив,
Поетична академия „Добромир Тонев“,
със съдействието на
Мол „Галерия Пловдив“
и „Сиенит Холдинг“

о б я в я в а т

Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев (1955–2001)

   
   
Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците – до 35 години.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки може да представи от едно до три стихотворения.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 17 март 2011 г. на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;
• по-малък запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка творческа биография, както и заглавията на стихотворенията, с които се кандидатства. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.
   
Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към датата на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Препоръчително е представените творби, както и данните от малкото пликче, да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
   
Ще бъдат раздадени следните награди:
    • Първа награда – 200 лв.
    • Втора награда – 100 лв.
    • Трета награда – 50 лв.
   
Ще бъде присъдена и една специална награда за творба, посветена на
Добромир Тонев – уикенд за двама в хотел в Банско, осигурен от „Сиенит Холдинг“.
   
Връчването на наградите ще се състои на 24 март от 18:30 ч. на официална церемония в книжарница „Форум“ на Мол „Галерия Пловдив“, когато се навършват 10 години от смъртта на Добромир Тонев.
   
Организаторите нямат ангажимент към разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците, поканени за получаване на наградите, които не са от Пловдив.


За допълнителна информация и справки: отдел „Любителско творчество” 032/ 627 175; Поетична академия „Добромир Тонев“ - 0892 313 838, e-mail: nts2@abv.bg

Автор: Организаторите
11.02.2011 г. 12:57
Посетено: 2802
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11652-konkurs-za-poeziya-v-pamet-na-poeta-dobromir-tonev