Конкурси

Конкурс "Гръцкият език и европейската мисъл"

За есе на български или гръцки език

◊ СЪБИТИЕТО

Гръцката фондация за култура - София
обявява

конкурс за есе на тема "Гръцкият език и европейската мисъл"

Срокът за изпращане на есетата е от 7 февруари до 7 март 2011 г.


◊ УСЛОВИЯ

• Участниците в конкурса трябва да представят есе до три (3) страници (5400 знака) на български или гръцки език, което да бъде изпратено в Представителството на ГФК - София по електронната поща info@hfc-sofia.com или по пощата на адреса на Фондацията: София 1202, ул. "Г. Бенковски" 51.

• Всеки участник може да участва само с едно есе, оставяйки пълните си данни за контакт - трите имена,
възраст, адрес, телефон и е-поща.

Есетата ще бъдат оценявани въз основа на критериите - съответствие с поставената тема и оригиналност.

• Представителството на ГФК - София ще даде две големи награди:

- за най-добро есе на гръцки език - участие в летен курс за изучаване на гръцки език в Университета в Атина (с покриване на разходите по престоя по време на курса) с подкрепата на Гръцка фондация за култура и на Университета в Атина. Представителството в София, както и миналата година, ще направи предложение до ТИЕСПА за осигуряване на стипендия;

- за най-добро есе на български език - участие в годишния курс за изучаване на гръцки език в Представителството на ГФК - София през 2011-2012 г.;

- три почетни награди (книги).

Награждаването на победителите ще се състои на отриването на изложбата на гръцки книги в Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Автор:
Цветелина Атанасова
Публикация:
28.01.2011 г. 17:21
Етикети:
Посетено:
2741
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11576-konkurs-gratskiyat-ezik-i-evropeyskata-misal