Конкурси

Първи национален литературен конкурс "Пред олтара на свободното слово"

За поезия, къс разказ и есе

◊ СЪБИТИЕТО

Първи национален литературен конкурс
“Пред олтара на свободното слово – “Жажда ’2010 - Сливен”
 
13-14 ноември 2010 г.

I. Организатор:
 
1. Издателска къща “Жажда” и едноименното списание за литература и изкуство.
2. Клуб на дейците на културата - Сливен
3. Кoнтактен клуб Германия


II. Конкурсът е за поезия, къс разказ и есе и се организира всяка година, първата събота и неделя след 10 ноември - Деня на свободното слово.


◊ РЕГЛАМЕНТ

III. Условия за участие:

1. Конкурсът се провежда с личното участие на авторите и в него могат да се включат всички, които пишат на български език, включително и тези, живеещи извън пределите на страната.
   
2. Творбите, с които се участва в конкурса, могат да бъдат с тематика по избор на автора, но е желателно да не са публикувани и да бъдат в обем, както следва:
- за поезия: 3 броя стихотворения, написани на кирилица в 5 (пет) екземпляра;
- за къс разказ: 1 разказ, написан на кирилица в 5 (пет) екземпляра в обем до 3 стандартни страници.
   
3. По желание на участниците, задно с екземплярите на творбите си, могат да представят на журито и актуална фотография, необходима за евентуална публикация на страниците на списание “Жажда”.

4. За да регистрирате участието си в конкурса, е необходимо да изпратите на посочените адреси творбите 5 (пет) екземпляра и да депозирате 80 (осемдесет) лева - за покриване разходите за хотел, храна, тържествена вечеря и туристическа обиколка на забележителностите на града: Историческия музей, Художествената галерия, родните къщи на Хаджи Димитър и
Добри Чинтулов, Музея на текстила и др. (За кандидат-участниците в конкурса, които няма да ползват хотел, обяд и закуска, депозитът е 50 (петдесет) лева).
   
Регистрацията и депозиране на средствата може да стане по следните начини:
   
- директно  в офиса на ИК “Жажда” - 8800, Сливен, ул. ”Самуил” 1 (НТС - партер);
- директно  в офиса на Клуб на дейците на културата - Сливен, ул. ”Великокняжевска” 23
- директно  в офиса на “Кoнтакт-клуб Германия” - Сливен, ул. ”Л. Каравелов” 5
- с пощенски запис на адрес: 8800, Сливен, ул. ”Самуил” 1 (НТС - партер), Куна Илиева Кондева - за конкурса
- по банков път:
IBAN: BG14 CECB 9790 4010 5403 00
BIC: CECBBGSF - ЦКБ АД - Клон Сливен
Куна Илиева Кондева  - за конкурса

IV. Срокове и отчитане:
                        
1. Краен срок за заявка за участие - 10 ноември 2010 г.
       
2. Отчитането на резултатите от конкурса. След като авторите  лично представят творбите си, ще бъдат оценявани от жури в състав:  доц. Петър Хаджинаков, Виктор Дойчинов, Петко Каневски, Желяз Кондев, д-р Иванка Денева, Соня Келеведжиева, Марин Кадиев.
 
V. Награди
                          
1. Ежегодно ще бъдат отличавани по трима автори - за поезия, и трима - за къс разказ.
       
2.
На всеки 2 години ще бъде връчвана и ГОЛЯМА НАГРАДА за най-добра книга, издадена в ИК ”Жажда”.
       
3.
Наградите ще бъдат връчени на специална церемония, а творбите публикувани в списание “Жажда”, брой 4 - м. декември 2010 г.

VI. За контакти:
   
1. Издателска къща “Жажда” и едноименното списание за литература и изкуство.
        Адрес: 8800, Сливен, ул. ”Самуил” 1, п.к. 129,
        Тел.: - 044/662177; GSM 0885078047 - Kуна Илиева
        - 044/680701; GSM 0885608726 - Желяз Кондев
        Е-mail: jajda_sliven@abv.bg
2. Клуб на дейците на културата - Сливен
        Адрес: 8800, Сливен, ул.”Великокняжевска” 23
        Тел.: - 044/622733; GSM 0886316334 - Теодора Суванкова
        Е-mail: КDK_sliven@abv.bg
3. Кoнтактен клуб Германия -
        Адрес: 8800, Сливен, ул. ”Любен Каравелов” 5
        Тел.: - 044/62 27 89; GSM 0898647947
        - 044/63 57 54; GSM 0878190789
        Виктор Дойчинов
        Е-mail: KKD@abv.bg


VII. Посрещане, настаняване и даване на насочваща информация: В деня на откриване на конкурса 13.11. 2010 г. от 9.00 часа в Конферентната зала на ресторант “Чакърови къщи” в Клуба на дейците на културата - Сливен, ул. “Великокняжевска” 25

VIII. Конкурсът се провежда под патронажа на областния управител Марин Кавръков
.
Автор: Клуб на Дейците на културата - Сливен
05.11.2010 г. 23:47
Посетено: 2385
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11089-parvi-natsionalen-literaturen-konkurs-pred-oltara-na-svobodnoto-slovo