Конкурси

Седмо международно Биенале "ФОДАР"

Съвременни митове

Седмо международно Биенале "ФОДАР"


◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "ФОДАР" организира Седмото международно Биенале "ФОДАР", темата на салона е "Съвременни митове".

Човечеството винаги се е стремяло към идеала, абсолюта. "Реално" следствие от този стремеж е идеализирането и дори митологизирането на личности, събития, процеси, доктрини. Фотографията, която по природа е документална, би трябвало по-скоро да развенчава, отколкото да произвежда митове, но... тя все пак е само инструмент. Тук може да има много и различни позиции.

Очакваме вашата! Конкурсът е открит за автори от цял свят.


◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Приемат се цифрови изображения във формат TIFF или JPEG с минимална компресия, с размери, не по-малки от 2365 пиксела по късата страна (Color Profile: Adobe RGB (1998), придружени от кратка обяснителна информация – наименование на творбата, година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, записани върху CD или DVD. Не се приемат творби, участвали в предишни издания на салона. В Биеналето могат да участват и инсталации, в които основен информационен носител е фотографското изображение.

• Сигнатурата на всеки файл е буквено-цифрова и включва буква за раздела, в който се състезава фотографията – A за първи, B за втори и C за трети и пореден двуцифрен номер – напр. 01, 02 и т.н.

• Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност на адрес:
София 1510, п.к. 55. Пратките не се връщат. Всеки участник, който желае да получи каталог от изложбите на Биеналето, трябва да заплати сумата от 20 евро за пощенски разходи.

• Раздели:
. Първи раздел включва досие от 5-12 фотографии с кохерентно звучене.
. Втори раздел е за единични произведения.
. Трети раздел – "Фотошкола" – е за автори, които са в период на обучение или в началото на творческия си път.

• Всеки автор има право да участва в:
. I раздел – с едно досие;
. II раздел – с до 5 фотографии;
или
. ІІІ раздел – с едно досие и пет отделни творби.

• Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на салона.

• Награди:

 Голяма награда - 1500 лв.
 Награда за хуманистична фотография - 1000 лв.
 Награда І раздел - 800 лв.
 Награда ІІ раздел - 600 лв.
 Награда ІІІ раздел - 400 лв.
 Специалната награда на Салона - статуетка "ФОДАР".

Допълнителни парични и предметни награди от фирми.

• Календар на салона:
. Приемане на творбите – до 15.02.2011 г. (важи датата на пощенското клеймо)
. Журиране – 05.-06.03.2011 г.
. Изложба – 22.04.–31.05.2011 г., ХГ "Илия Бешков" – Плевен, откриване – 18:30 ч.
Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и двудневен теоретичен
семинар на тема: "Съвременни митове".
. Изпращане на каталози на участниците – 30.07.2011 г.
. Международно жури.

Автор: Владислав Христов
29.10.2010 г. 23:05
Посетено: 2368
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/11026-sedmo-mezhdunarodno-bienale-fodar