Конкурси

Парченца от мозайката изкуство

Национален литературен конкурс за млади автори до 35-годишна възраст

▪ събитието Конкурсът е организиран от Асоциацията на независимите млади таланти с подкрепата на Съюза на българските писатели като част от предвидените в края на септември - началото на октомври дни под надслов "Парченца от мозайката изкуство". ▪ условия Конкурсът обхваща жанровете поезия, проза и есеистика. . За поезия - до пет, но не по-малко от три стихотворения . За проза - до два разказа с обем не повече от три машинописни страници . За есеистика - до две есета с обем не повече от две машинописни страници Приемат се непубликувани и неучаствали в конкурси материали. Да се посочат: име, презиме, фамилия на автора; град на местоживеене; ЕГН; принадлежност към литературна формация - ако има; адрес (и електронен, ако има) и телефон за контакти. ▪ срок и адрес Всяко произведение да бъде изпратено в три екземпляра на адрес: София, ЖК "Свобода", бл. 40, вх. В, ет. 4, ап. 58. Краен срок до 31 август 2005 г.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 325
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/1087-parchentsa-ot-mozaykata-izkustvo