Конкурси

Конкурс за набиране на младежи за обучение на доброволци

За участници на възраст от 14 до 35 години

◊ СЪБИТИЕТО

Фондация "Астика" Бургас обявява

Конкурс за набиране на младежи за обучение на доброволци

В рамките на проект "Младежта стъпка по стъпка" ПМД-П3.2-200-2010

Обучението има за цел личностно съзряване на младежите, формиране на гражданско самосъзнание и осъзнаване на доброволчеството като философия и начин на живот.

Участниците в обучението ще получат теоретични познания и практически умения по следните основни теми:
- изграждане и организация на доброволческата общност (мотивация, принципи и методи, работа в екип и креативност);
- участие на доброволците в застъпнически дейности при решаването на общностен проблем;
- междукултурен диалог, толерантност и умения за справяне с конфликт.

Обучението ще се проведе през месец октомври 2010 г. в град Бургас.


◊ ЗА УЧАСТИЕ

Ако Вие сте на възраст между 14 и 35 години и проявявате интерес към обявената дейност може да заявите желанието си чрез мотивационно писмо, изпратено на: astika2003@abv.bg.

Краен срок за заявка 1 октомври 2010 г. – 17.00 часа.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса, а одобрените от тях ще бъдат поканени за интервю в периода от 5 до 8 октомври.


. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Автор: Фондация "Астика"
08.09.2010 г. 10:59
Посетено: 1215
Етикети: Конкурс
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/10641-konkurs-za-nabirane-na-mladezhi-za-obuchenie-na-dobrovoltsi