Конкурси

Национални конкурси – 2010 г. на НГФ "Българка"

Конкурси за рисунка, есе и стихотворение

◊ СЪБИТИЕТО

Национални конкурси – 2010 г.,
организирани от Национален граждански форум „Българка”


• І. Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема: "Цветовете на моето детство"


Конкурсът е за ученици от 7 до 18 г.,
в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и от 14 до 18 г.

І.1. Конкурс за есе, стихотворение:
. Обем на материала - до 3 стандартни страници.
. Представят се 3 екземпляра.
. Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имана, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.

І.2. Конкурс за рисунка:
. Формат на рисунките - 35 / 50 см.
. Материали – картон, темпера, пастел, акварел.
. На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: трите имена на участника, възраст, точен адрес, телефон, имейл; къде изучава рисуване – училище, школа, преподавател (име, телефон, имейл).

Награди:
Присъждат се по 3 награди във всяка възрастова група, а за рисунки - и три поощрения. Наградените рисунки и други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба.


• II. Конкурс за есе, стихотворение на тема: "Родолюбието днес" 

Конкурсът е за младежи от 14 до 23 г.,
в две възрастови групи: от 14 до 18 г. и от 19 до 23 г.

. Обем на материала - до 3 стандартни страници.
. Представят се 3 екземпляра.
. Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена, възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.

Награди: 
Присъждат се по 3 награди за всяка възрастова група.


• Срок за представяне на всички конкурсни работи - 30 септември 2010 г.

• Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка”
бул. „Васил Левски” № 108 - 1527 София


◊ УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРСИТЕ

• Не се приемат и класират прегънати рисунки, както и материали, неотговарящи на посочените изисквания за формат и изпълнение.

• Получените работи за участие в конкурсите не се връщат по пощата.

• Рисунките могат да се получат обратно (лично) в срок до 15.02.2011 г. от офиса на НГФ „Българка”.

• НГФ „Българка” си запазва правото да използва получените рисунки и литературни работи за изложби, публикации и други дейности, с цел популяризирането на таланта на българските деца и за благотворителни цели.

• Изпращането на материалите потвърждава съгласието Ви с всички упоменати условия на конкурсите.


. Изпратените материали ще се оценяват от компетентни специалисти.
. Резултатите ще бъдат обявени след 30 октомври 2010 г.

. Авторите на отличените работи ще бъдат уведомени лично (писмено, по телефон или имейл).

. Точната дата, място и час за връчване на наградите и за откриване на изложбата ще бъдат обявени в интернет - страницата на НГФ “Българка”:
www.bulgarka.org

 

За контакти:
Тел./факс: (02) 946 1575; Мобилен: 0882 286 305;  Имейл: bulgarka@bulgarka.org
Автор: Любомир Ангелов
04.06.2010 г. 08:16
Посетено: 4420
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/10151-natsionalni-konkursi-2010-g-na-ngf-balgarka