Отзиви

Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско

За книгата на Иванка Кънчева Мурджева (Панчева)

Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско


"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско” на изд. “
Фльорир” е книга на Иванка Кънчева Мурджева (Панчева). Авторката е родена в с. Свобода през 1919 г., починала през 2008 г. Завършила е Историко-филологическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”, специалност "Славянска филология" в далечната 1943 г. Трудовият й стаж преминава в българските читалища - “огнища на българския фолклор, и там човек намира широко поле да изяви своите интереси, вълнуващи духа му”, както ги определя самата тя. По време на обучението си получава задача да подготви дипломна работа на тема: “Етнографско изследване на село Свобода (Алипашиново), Чирпанско”, с което се справя отлично. Над този труд тя работи до края на живота си, като постоянно го обогатява откъм съдържание и редактира до окончателния му вид в настоящата книга. Иванка Мурджева си поставя и задачата да продължи изследването със събирането на приказки, песни, басни, гатанки, пословици, народни умотворения, но силите й не достигат да види всичко това събрано в отделна книга.

Етнографското изследване на с. Свобода е завършена документална книга, в която авторката предлага събрания материал за богатата материална и духовна култура на населеното място в определени раздели, като: местоположението на селото, неговата инфраструктура от времето на основаването, климат, флора и фауна, население, история и наименование, просвета и култура, участие на алипашинци в революционното движение, с приложен увод и заключение, както подобава за такъв род книга. Тя се чете  с интерес - не само от масовия читател, впечатлен от образността на езика й, от автентичността на приложения в детайли материал, но и от научния работник, който би наредил книгата редом до тези на изявени етнографи и народопсихолози.

Още с първия прочит на читателя му се струва, че той - съвременният човек, може “да влезне” в стана на прабаба си и да започне да тъче, да сложи паламарката на ръка и и да се включи в чакъма на жътвата, да направи истинската гроздова туршия от шира,  да се качи на диканята или повози на талигата... Успехът на книгата като научен труд и четиво, достъпно за широк кръг читатели, Мурджева постига чрез умелото съчетание на лични познания и емоционални преживявания в изложения материал и чрез деликатното придържане към формата на научното изследване, нейна първа задача при писането. Именно това прави книгата интересна и достъпна не само за масовия читател, но и за професионалистите етнографи, които биха могли  да взаимстват опит в този род занимания и изследвания.

В нея много от наследниците на село Свобода ще научат неизвестни или малко известни факти от житието и битието на своите родственици от по-далечното минало, с което биха се гордели. Всеки, прочел книгата, ще се убеди, че много от народните обичаи празници, народна астрономия, легенди и митове за народни герои, поверия за вампири и таласъми, свързани с фолклора, са близки, ако не съвсем еднакви с тези от бита на чирпанлията. За това книгата на г-жа Иванка Мурджева е съществен принос в културно-историческото наследство на чирпанския регион.

Автор: Елена Шопова
22.02.2010 г. 09:38
Посетено: 1565
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/9400-etnografsko-izsledvane-na-s-svoboda-alipashinovo-chirpansko