Отзиви

Опера по Достоевски прозвуча за пръв път у нас

За премиерата на "Бедни хора" в Стара Загора

В рамките на Дните на Русия в България и 41-вия оперен фестивал в Стара Загора, Студио „Данубиус” от Русе представи за първи път у нас операта-концерт „Бедни хора”.

Създадена през 1978 година от петербургския композитор и поет Глеб Седелников (род. 1944 г.), операта е написана за сопран, баритон и струнен квартет по първия роман на гениалния руски белетрист Достоевски.
Фьодор Михайлович създава своя първи романов шедьовър през зимата на 1844 г. някак изведнъж. Поразило го едно негово, както го нарекъл „видение край Нева”: „В някакви тъмни ъгли, някакво титулярно чиновническо сърце, честно и чисто, а заедно с него някакво бедно момиче, оскърбено и тъжно, и цялата тяхна любовна история дълбоко разкъса сърцето ми...” Това било зърното, зачатъкът, прозрението в двата централни образа Макар Девушкин и Варя Доброселова, в идеята за съдбата на „унижените и оскърбените”, пронизала цялото му творчество.

Музиката на Глеб Седелников – в духа на традициите на голямата композиторска школа на ХХ век (Прокофиев, Шостакович), е достойна за този вълнуващ епистоларен роман и е определена от автора като опера-концерт в 13 писма.

Развълнуваното, дълбоко емоционално, изразително пеене на сопраното Виолета Шаханова и баритона Александър Тинков, съпровождани от квартет „Хемус” и диригента Иван Стоянов, въведе публиката на тази премиерна фестивална вечер в света на Достоевски.


Автор: Методи Захариев
13.06.2008 г. 16:05
Посетено: 1068
Етикети: Достоевски
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/6076-opera-po-dostoevski-prozvucha-za-prav-pat-u-nas