Отзиви

За новата книга на Петър Топуров "Защитата от домашно насилие"

Кратък обзор на българската правна уредба

За новата книга на Петър Топуров "Защитата от домашно насилие"

Излезе от печат изключително ценното и полезно за българската общественост издание „Защитата от домашно насилие. Кратък обзор на българската правна уредба“ (София, ИДП – БАН, 2024, ISBN 978-954-9583-42-7) на гл. ас. д-р Петър Топуров. Книгата е издание на Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Изследването съдържа кратък обзор на защитата от домашно насилие с оглед промените в законодателството, голяма част от които влизат в сила от 01.01.2024 г. С оглед достъпността на изложението за широката публика в рамките на текста е избран разбираемия език, позволяващ си да се облекчи сложната и трудноусвоима за повечето юридическа терминология. 

Съставената и коментирана от адв. д-р П. Топуров (Секция „Гражданскоправни науки“ на ИДП при БАН) книга е замислена и осъществена като научно-популярно четиво, което да бъде в помощ на българските граждани. Тя е директно насочена към всеки, нуждаещ се както своевременна помощ за един много наболял и тежък проблем, каквото е домашно насилие и високата честотност у нас, така и като практически наръчник. В неговото приложение са включени конкретни образци на документи, като например Молба за защита от домашно насилие, Декларация за защита от домашно насилие и др. Именно тези документи могат да бъдат свободно четени и използвани от читателите на книгата, която има две безспорно важни цели – 1) българската правна уредба по този въпрос да бъде представена и разяснена на разбираем език и 2) да бъде безплатна и широкодостъпна, да се разпространява в онлайн формат и да бъде налична в библиотеки и книжарници.

Назрялата необходимост от подобна книга за защита от домашното насилие е публично заявена и дълго дискутирана тема от последните години. Изследването дава отговор на това с какво е свързано насилието (с възможност за реализиране на гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност на извършителя) и какви са мерките за защита по реда на специалния Закон за защита от домашното насилие. Текстът цели да даде обща представа на всеки заинтересован за различните видове отговорност, които могат да бъдат реализирани при извършването на акт на домашно насилие. Авторът прави кратки и ключови изводи, като например „домашното насилие дава защита на широк кръг лица. Тези отношения са обикновено между съпрузи и роднини, но не е изключено между пострадалия и извършителя да има друг тип отношения от посочените. Жертвата на домашното насилие няма предопределен пол или възраст.“ (Топуров 2024: 11) или „Полицейските органи могат и да задържат извършителя на домашно насилие (чл. 72 ЗМВР), да извършат обиск (чл. 80 ЗМВР) или да проверят личните му вещи (чл. 81 ЗМВР)“ (Топуров 2024: 12–13).

За ценния влог на „Защитата от домашно насилие. Кратък обзор на българската правна уредба“ свидетелства и връчената на адв. д-р П. Топуров престижна награда. През 2023 г. авторът на книгата печели ежегодната награда за научна публикация в областта на правната наука, носеща името на д-р Илко Ескенази. Наградата се присъжда от 2005 г. от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ и мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“. Конкурсът за присъждането ѝ има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади учени до 35-годишна възраст. Научното жури присъди наградата на д-р Петър Топуров именно за подготвената от него студия със заглавие „Домашното насилие като форма на нарушаване на правата на човека в практиката на Европейския съд по правата на човека“.

Книгата едновременно с това е част от продължителните и последователни занимания на д-р П. Топуров по реализиране на личния му проект „Защита от домашно насилие“, осъществен благодарение на финансовата подкрепа на програма „Млади учени и постдокторанти-2“, осъществен в Института за държавата и правото към Българската академия на науките.

 

 

Автор:
Красимира Димитрова
Публикация:
16.04.2024 г. 08:44
Етикети:
отзивинова книгаБАНнаръчникправна литература
д-р Петър Топуров
Институт за държавата и правото
защита от домашно насилие
Посетено:
164
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/38948-za-novata-kniga-na-petar-topurov-zashtitata-ot-domashno-nasilie