Отзиви

Поетът и сатирик Ангел Лазов с нова награда

Поетът и сатирик Ангел Лазов с нова награда


Както вече писах някъде, модернизмът довежда поетичния език до гранично състояние. Създава се реч, в която видими са следите на несловесната психическа енергия – накъсвания, пропуски, мълчания, задават се въпроси, провокиращи читателя сам да осмисли чутото или прочетеното. Словесно неизразимото става вътрешен ритъм на поетичното. Лимитираното състояние на езика придава разрушителната си енергия на текста, който става подвижен, завладяващ, макар и скрепен от отделни смислово прегрупиращи се фрагменти.

Лазов създава собствен поетичен език – дързък като вик, грубо суров, предизвикващ на щурм срещу бездуховното съвремие. Но дуализмът на творческото “аз” не позволява компромис с острото усещане за сетивност в създаваното художествено пространство. Естетическата интерпретация оформя късове, разголващи човешката душа, обхваната в любовни трепети и пориви. Добавят се лирически картини, описващи една неопознаваема, но красива Природа, както и изследвания върху обезличаването на отделния човек в социалните отношения на градската среда. Творчеството на автора е като вход към друг свят, портал към нови измерения. Механизмът на построяване на текстовете е съотносим към множество реалности. Границите на обозримото са измамни, защото при осмисляне се оказва, че няма такива. Покоят на рисуваното затворено пространство е взривен - финалът на почти всяка творба остава отворен. Веднага проличава целта – максимум читателска заангажираност. Крайната цел е постигане на сътворчество между поет и читател, осъществяващо се чрез асоциативно “запълване” на оставените нарочно за целта “празни пространства”.

Силата на писаното слово е в детайлизираното описание на преживяната ситуация, в което Лазов е майстор. Емоционалната зареденост резонира във всяка поетична натура. Новата му книга „Пътят към Ада продължава” утвърждава ползваните творчески жалони, препращащи читателя в рамкираната “надреалност”. Макар и да определя себе си като „аматьор”, (излишна скромност при осма книга), творецът създава конгломерат от стихове и афоризми, които и при бегъл прочит улучват проблемите на недоразвитата ни демократичност. „Полудяваме бавно, неусетно дори. Предписание – ваканцуване до края на мандата”. Или: „И погребалните агенции имат принос в намаляването на безработицата. Трудоспособни са!” И още: „Ние сме на всеки километър! Извън пределите на България...”

Докато някои се намират в творчески застой, а други бодро списват „розови” безсмислици и носталгични спомени по „доброто старо време”, навръх седемдесетата си годишнина Ангел Лазов неуморно продължава да бичува обществените недъзи, което бе приветствано с бурни овации от взискателната публика в клуб „Морски звуци”. Остава само да се надяваме, че заслужената награда от сатириците - плакет „Морски таралежи”, няма да блокира остротата на перото му.

Автор: Георги Христов
14.10.2014 г. 11:57
Посетено: 886
Етикети: нова книга, юбилей, награда, Пътят към Ада продължава, Ангел Лазов
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/20014-poetat-i-satirik-angel-lazov-s-nova-nagrada