Отзиви

Страници от картини

В пространството на българското изобразително изкуство от края на ХХ и началото на ХХІ век

Страници от картини

През последните години Кирил Попов е сред най-често срещаните имена на действени изследователи на факти и събития в съвременното българско изобразително изкуство. В една изключително активна, многолика и променяща се художествена практика се откриха свободни полета за оперативна художествена критика. Със своята многогодишна изкуствоведческа практика Кирил Попов се включи авторитетно в отразяването, осмислянето и тълкуването на сложните художествени процеси. Наред с литературоведските си трудове, студии и статии (особен интерес заслужава задълбоченото изследване „Български народни орнаменти”) вниманието на Кирил Попов след 1989 г. е концентрирано изключително в изявите на различни автори, в проследяването на движения и тенденции в съвременното изобразително изкуство. Многобройни са публикациите му в сп. „Изкуство”, „Галерия”, в. „Литературен форум”, „Литературен вестник”, „Век 21”, „Култура”, „Арх&Арт” и други, в които бързо и навременно, с жив рефлекс и висока култура той реагира на актуални художествени прояви.

Този мащабен, всеотдаен изкуствоведчески труд на Кирил Попов е събран в монографията „Страници от картини” (570 стр., издание на „Студио К-дизайн” и „Стилует” ЕООД. Книгата впечатлява с изключително богатия материал, активно отразяващ големите национални изложби на СБХ, изложби, подпомогнати от „Сорос”, най-вече в периода 1990-2007 г. В първите три глави от книгата: С живот в бъдещето, Скръб по художниците, които си отидоха от живота, чули повика на Илия Бешков да надживеят себе си, превръщайки се в рисунки и При доайените на българското изобразително изкуство авторът се докосва и респектира от класици като Златю Бояджиев, Кирил Петров, Иван Ангелов, Васил Стоилов, Сирак Скитник, Наум Хаджимладенов, Славка Денева... В различен подход и стилистична форма и по един задълбочен начин се коментират някои от най-значимите изложби на утвърдени имена като Светлин Русев, Иван Кирков, Павел Койчев, Теофан и Елена Сокерови, Константин Денев, Николай Майсторов, Валентин Колев, Любен Зидаров, Богомил Живков, Божидар Икономов, Ивайло Мирчев, Десислава Минчева... (повече от 260 имена).

Работеща и любопитна е критическата оценка и подкрепа на Кирил Попов за изявите на млади и по-малко известни художници. Широкият спектър на наблюдения включва както автори на изложби в по-традиционно-конвенциален план, така и динамично развиващите се неконвенционални форми. Начинът на композиране и структуриране на книгата илюстрира многостранния и в редица случаи необичаен, личен подход в изследването на отделни художници със завидно чувство към нюансивното в техния стил. Специфично за изкуствоведческия метод на Кирил Попов е доближаването до автора, обект на анализ и търсене на автентично саморазкритие, търсене на проекции на емоционален и интелектуален заряд. Много от статиите разкриват и съхраняват информация за личността на художника, за неговото мислене и реакция.

В книгата „Страници от картини” Кирил Попов анализира и извежда оценки в по-глобален философски и научно-изследователски план. Трябва да се подчертаят високият стил и език, богатата терминология, която защитава трудното естество на проблематиката, без това да обременява читателя.

Със своя вдъхновен и задълбочен анализ, с точните наблюдения и оценки книгата фиксира във времето важни културни събития, значими изяви на активно действащи художници в периода на динамично променяща се художествена среда, на контролиране на идеи и критерии, на търсене нови пътища за националната ни култура.

Автор:
Проф. Станислав Памукчиев
Публикация:
17.02.2014 г. 13:44
Етикети:
Посетено:
1447
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/18605-stranitsi-ot-kartini