Отзиви

Десислав Гечев - майстор на графиката и екслибриса

За новата изложба на известния русенски художник

Десислав Гечев - майстор на графиката и екслибриса
Десислав Гечев, "Полетът на Леда"


При все, че е още млад, русенският художник Десислав Гечев (род. 1972) е вече утвърден творец, с редица изложби, десетина наши и международни награди и преди всичко със свой почерк – в две трудни области: графиката и екслибриса. Новата му експозиция в залата на Русенската група на СБХ се радва на голям успех. Десислав Гечев е безспорен майстор-рисувач. Предпочел е графиката пред живописта заради своя идеал – офортите на Рембранд. Признава, че със своята светлина тъкмо те са го вдъхновили и така се е докоснал до алхимията на великия холандец. Още като студент във Велико Търново е предпочел техниката на офорта, при която все още се работи с иглата и грунда.

Ето какво сподели той за тази техника: „Сухата игла е може би най-елементарната, погледната технологически техника в т.нар. ”дълбок печат”, но това съвсем не значи, че с нейна помощ не се създават шедьоври. Офортът е основна техника, която изисква не само механично издраскване на предварително разработената рисунка като при сухата игла, но и владеене на редица тънкости, свързани с „ецването” (разяждане с киселина) на медната или цинкова плоча. Обогатяването на офорта с различни спомагателни техники като акватинта, верниму, резерваж и т.н. го прави да изглежда приказно неповторим. Няма как обаче, без една предварително обмислена, преживяна и детайлно разработена подготвителна рисунка-проект да бъде направена сериозна графика, в която и да е графична техника...”.

Тези прекрасни офорти са вдъхновени от Библията, която художникът чете и препрочита (чудесен е цикълът „Седемте земни гряха”, решен много оригинално и с ирония!), а също и от класическата литература и философията. Без съмнение, русенският художник притежава солидна хуманитарна култура и умее да мисли интересно. Те работи са наистина празник за окото и интелекта. Явно, че доброто четиво оставя трайна диря в съзнанието на Десислав Гечев, около която по-късно той натрупва, моделира бъдещата си рисунъчна композиция.

Вторият интересен момент в експозицията са екслибрисите. Показват сериозна литературна култура и са продължение на търсенията му в графиката, при това решени оригинално, с фантазия, чувство за хумор и филигранно бижутерски изработени.Автор: Огнян Стамболиев
08.08.2013 г. 15:41
Посетено: 1945
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/64/news/17459-desislav-gechev-maystor-na-grafikata-i-ekslibrisa