Проекти

октомври 2021 г.

Онлайн архив на Експериментален сатиричен вариететен театър - Габрово
"Академия за родители" ще посвети целия месец на ученето, образованието и придобиването на нови навици и умения
“Чувство за хумор” - новата видеопоредица на Музея на хумора и сатирата