Проекти

ДМДТ "Назъм Хикмет" с проект "Златното момиче" за деца в неравностойно положение

Този, който носи светлина в душата си и я дарява на другите, никога не остава на тъмно

◊ СЪБИТИЕТО

ДМДТ “Назъм Хикмет” спечели проект към Министерството на културата за представяне на детския спектакъл ”Златното момиче” пред деца в неравностойно положение.


Идеята е да подпомогне интеграцията на децата в неравностойно социално положение, чрез средствата на театралното изкуство.

За целта, спектаклите, които се организират, ще бъдат съвместно с деца и ученици от другите училища, като за децата от социалните домове спектаклите ще бъдат  благотворителни.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Д
етският спектакъл ”Златното момиче” ще се представи общо пред 595 деца от долуизброените домове и училища - от началото на месец ноември до края на месец декември 2009 г. Той е насочен към децата от предучилищна и училищна възраст, които формират своя характер и умения за общуване във време, оскъдно на общочовешки добродетели и модели на поведение.

Нашето послание към малкия зрител е:
Този, който носи светлина в душата си и я дарява на другите, никога не остава на тъмно”.

По решение на ръководството на ДМДТ “Назъм Хикмет” всички деца в неравностойно положение от регионите, в които ще се представи спектакъла, а и непредвидени в проекта също ще гледат “Златното момиче” благотворително.

Децата от домовете ще получат картички и незабравими мигове с героите от приказката.

Училища и домове по проекта:
1. Дом за деца лишени от родителски грижи – гр. Исперих
2. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - с. Просторно, Разградска обл.
3. Помощно училище-интернат „Д-р Петър Берон” - гр. Кубрат
4. ДДЛРГ ”Р. Гатева  и ДДЛРГ ”Св. Д. Басарбовски” -  гр. Русе
5. ДДЛРГ ”Ю. Гагарин” и Дом за деца и юноши ”Детелина" - гр. Шумен
6. ДДЛРГ ”Проф. Асен Златаров” - гр. Попово
7. Център за рехабилитация и социална интеграция ”Емилиян” - Разград 


Емине Халил, Директор на ДМДТ ”Н. Хикмет”                       
Автор: ДМДТ “Назъм Хикмет”
01.11.2009 г. 23:05
Посетено: 1238
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/8786-dmdt-nazam-hikmet-s-proekt-zlatnoto-momiche-za-detsa-v-neravnostoyno-polozhenie