Проекти

Международен проект "Оралите" и българското участие в него

Програма "Култура 2007-2013 г." на Европейския съюз

◊ СЪБИТИЕТО

На пресконференция с журналисти г-жа Радост Костова – зам.-кмет по образованието и науката на община Сливен, и г-жа Дора Ескидарова – директор на отдел „Култура”, запознаха присъстващите с основните дейности по предстоящата среща (13 и 14 февруари 2009 година) на страните-участнички в международния проект „Оралите”. Той се осъществява по програма „Култура 2007–2013 г.” на Европейския съюз, като в него си партнират екипи от Португалия, Италия, Испания, Малта, Франция и България (Сливен). Включените страни от Средиземноморието и Южна Европа членуват в АВЕК (Асоциацията на градовете с културно-историческо наследство). От 26 февруари 2005 година в нея е включена като член и община Сливен. Срещата в града под Сините скали е за конкретизиране на детайлите по организацията, договореностите и задълженията на страните (при водещи функции по проекта на община Евора, Португалия). Останалите общини-партньори са Мертола и Иданя-Нова (Португалия), Равена (Италия), Оренсе (Испания), Асоциация „Сюд а Арл” (Франция) и Биргу (Малта).          
               

◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Чрез настоящия проект ще се реализират основни задачи на програма „Култура 2007-2013 г.”, насочени за „осъществяване на междукултурния диалог, международната мобилност, насърчаване на международния обмен на произведения на културата и изкуството, за създаване на нови възможности за развитие на общностите чрез диалога и международното сътрудничество”. Мрежата за културен обмен очертава стратегии за развитие на наследството в дългосрочен план (до 2020 г.) и продължава тенденциите от 2008 година, определена за „година на междукултурния диалог”. Работата е диференцирана в четири направления, като първото е свързано със стимулиране на музиката (традиционна и популярна) и определени форми и събития, чрез които ще се отбележи „Европейската година на междукултурния диалог, годишното организиране на Европейския фестивал на южната музика, срещи и семинари на експерти, издаване на CD и DVD и др.”
               
За  стимулиране на работата по направление „устна традиция” се предвижда изграждане на Център за събирателска дейност, както и за запазване на традициите, създаване на цифрови и други видове носители, подпомагане на държавите-членки с добри практики за развитие на ментална и словесна традиция и др. Концерти, организирани на ротационен принцип, са предвидени за постигане на целите по направление „Фестивали/мрежи на античната и ренесансова музика”. За представяне и популяризиране на постиженията и дейностите по проекта (четвърто направление), ще се изготвят подходящи информационни материали.
               
На срещата в Сливен ще се уточнят ангажиментите, видът на артефактите и броят на участниците. От българска страна е предвидено да бъдат представени постижения в театралното дело, археологическите разкопки, наследството от икони. В майските дни на 2009 г. в Сливен ще се състои първият концерт по проект „Оралите” (ръководител – г-жа Р. Костова). Работната група ще разисква и проблемите на финансирането.

Автор: Иванка Денева
13.02.2009 г. 23:50
Посетено: 1049
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/7308-mezhdunaroden-proekt-oralite-i-balgarskoto-uchastie-v-nego