Проекти

Програма "Гражданско образование в действие"

За обществено ангажирани млади източноевропейци

◊ СЪБИТИЕТО

Програма "Гражданско образование в действие"

Проект на Федералната централа за политическо образование на Германия и фондация "Роберт Бош"

Тази стипендиантска програма дава възможност на обществено ангажирани млади източноевропейци (25-35- годишни), владеещи немски език – както да придобият теоретични познания и практически опит в сферата на гражданското образование в Германия, така и да осъществят собствен проект по актуален обществен проблем.

Клуб "Европеистика" беше избран от Федералната централа за политическо образование на Германия за координатор за България на инициативата "Гражданско образование в действие".


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Клуб Европеистика (http://evropeistika.dir.bg) беше създаден в Русе през 2004 г., с цел да оказва активна подкрепа на процесите на европейска интеграция и развитието на гражданското общество в България. В поредица от семинари, обучения, информационни кампании, научноизследователски и медийни проекти, клубът се утвърди като лидер на мнение и генератор на идеи по актуални обществено-политически и социокултурни теми с регионално, национално и международно значение.

Най-актуалната инициатива, в която Клуб Европеистика участва, е озаглавена “Гражданско образование в действие”. Това е съвместна стипендиантска програма на Федералната централа за политическо образование на Германия (http://bpb.de) и фондация “Роберт Бош” (http://bosch-stiftung.de).

• Подробности за програмата и начина на кандидатстване са публикувани на: http://bpb.de.

Съзнавайки своя ангажимент към укрепването на структурите на гражданското общество в България, Клуб Европеистика инициира също така изграждането на мрежа от неправителствени организации и индивидуални мултипликатори, които са готови да си сътрудничат при осъществяването на съвместни проекти за повишаване гражданското самосъзнание и политическата култура на българското общество.  Включването в мрежата е възможно след попълване и изпращане на регистрационен формуляр.


За контакти:
Силвена Гарелова           
GSM: 0896/753 269           
europeanstudiesclub@gmail.com
Автор: Клуб "Европеистика"
12.07.2008 г. 12:31
Посетено: 1275
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/6234-programa-grazhdansko-obrazovanie-v-deystvie