Проекти

Проект "Slavic network"

Съвременни методи за изучаване на славянските езици

◊ СЪБИТИЕТО

Полският институт в София и
Катедрата по славянско езикознание на СУ “Св. Климент Охридски”
организират

Представяне на международния проект “Slavic network”.

. С участието на проф. д-р Ева Яскулова – ръководител на Института по дидактика на полската литература към Силезийския университет в Катовице

На 19 ноември 2007 г., понеделник, от 18 ч.,
в Полски институт, ул. Веслец 12 


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът Slavic network (2004-2007), финансиран от Европейската програма Лингва-Сократ, е осъществен и координиран от Шльонския университет – Катовице с ръководител проф. Ева Яскулова.
 
Партньори в осъществяването му са слависти от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Университета “Палацки” в Оломоуц - Чехия, Университета в Любляна - Словения, Университета “Ян Амос Коменски” в Братислава – Словакия, и Университета „Мартин Лутър” в Хале – Германия. Звуковата част на проекта са подготвили партньорите от програма “Христо Ботев” на Българското национално радио.

Целта на проекта е промоцията на славянските езици сред гражданите на страни, чиито езици принадлежат към същото езиково семейство, както и сред гражданите на избрани страни-членки на ЕС, чиито езици принадлежат към различни от славянската група езици. По този начин хората опознават културата, историята и придобиват основни познания за страната, в която населението говори на славянски езици.
     
Като резултат от проекта се появи интернет страница,  съдържаща информация за проекта и дидактични материали, които да подпомогнат изучаването на славянските езици, като се опират на модерни преподавателски методи. 
 
Проф. д-р Ева Яскулова – ръководител на международния проект Slavic network в Силезийския университет в Катовице. Научните й интереси са насочени към проблемите на литературознанието и методиката.

Занимава се с изследване на поезията на ХХ в. и връзката й с традицията – особено романтичната и библейската, автор на редица публикации, посветени на поезията на ХХ век.

Вход свободен

Автор: Полски институт - София
15.11.2007 г. 13:24
Посетено: 530
Етикети: Проект
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/4877-proekt-slavic-network