Проекти

Творецът и градът. От художествена практика до политическо партньорство

Проект за размисъл и неформално представяне

◊ СЪБИТИЕТО

Френският Културен Институт и Banlieues d’Europe представят
Регионални срещи на Banlieues d’Europ’est

19 октомври 2007
във Френския културен институт – София

Работни езици: френски и български

Проект за размисъл и неформално представяне на творчески/културни практики, осъществени съвместно с „аутсайдерите” на Европа и за създаването на „ангажирани” жилищни пространства в периферните квартали и крайградските зони.


◊ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Първите срещи на Banlieues d’Europ’est – Центровете на периферията, състояли се през 2006 г. в Букурещ, представиха няколко експеримента, осъществени в географската периферия на градовете, като в същото време поставиха серия проблеми, които тепърва трябва да се разглеждат по-задълбочено: финансиране, дълготрайност на проявите, партньорства.

Важността на тези проблеми в съвременния социо-икономически контекст ни кара да продължим разсъжденията в по-конкретна насока и да предложим двукомпонентни теми като творецът и градът (ролята на творците в живота на града, но и ролята на представителите на местната власт в осъществяването на творческите проекти); творецът и населението (как един творец се настанява на някаква територия, по какъв начин се намесва в живота й и как реагира населението на такова движение).

Основната цел на проекта
е да информира и привлече вниманието на обществените институции (градове, общини, региони) към иновационните творчески и културни практики. Banlieues d’Europe защитава идеята, че културата има своята роля спрямо най-онеправданите групи от населението, в кварталите или в която и да е друга зона, където се чувства известна географска, социална и впоследствие творческа изолация. В този смисъл говорим за необходимостта да се включат групи от творци с оглед реализирането на подобни проекти в периферните квартали и крайградски зони, с участието на различни категории от населението. В съвременен контекст считаме за важно да прехвърлим границите, били те географски или психически (мислени), благодарение на работата върху имагинерното предложено в творческите проекти.

В конкретния случай става въпрос за организирането на среща-дебат на европейско ниво, която включва: един ден на обсъждане, модул на „неформално обучение” и специално онлайн досие.

Денят за обсъждане ще се проведе около двукомпонентната тема „творецът и градът” (ролята на творците в живота на града, но и ролята на представителите на местната власт в осъществяването на творческите проекти в периферните квартали и крайградски зони, с участието на различни категории от населението.)

Модулът на неформално обучение е предназначен за творците, дейци в областта на културата, които искат да лансират различни форма на участие, да развият творчески практики, жилищни пространства в  периферните квартали и крайградски зони, както и в тъй наречените чувствителни зони на града.

Проектът предлага също така създаването на специално онлайн досие, за информация, за обмен, за споделяне на опита и резултатите от експериментирането, както и за съставянето на обобщаваща публикация, която да включва изказванията и дискусиите.


◊ ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

. Да се проучи мястото на творческите и културни проекти в живота на един град и на неговите маргинализирани общности/зони;
. Да се създаде политическо партньорство между творец – град/представители на местната власт на базата на творческа практика;
. Да се създадат връзки между държавната власт, творците, културните деятели и населението от периферните квартали и крайградските зони;
. Да се намерят подходящите начини на участие в тези зони чрез диалог между културите, различните групи от населението и различните изкуства/творчески дисциплини;
. Да се помисли върху творческите и културни практики, иновиращи и със съвместно участие, както и върху възприемането им от съответните групи от населението;
. Да се организира среща за неформално обучение по конкретните начини как да се включим в живота на един квартал: „национални особености”, партньорства, начини на финансиране, дълготрайност на проектите и т.н.

Специфични въпроси за обсъждане:
. Каква е връзката между акта на творчество и територията/общността? Какво е участието на жителите й? Какво е участието на местните народни избраници? Какъв тип творчески практики, със съвместно участие?
. Как да се предразположат хората да участват чрез творчеството си в създаването на художествени творби, в създаването на съзнание?
. Как да се сподели един творчески процес и как да се „социализират” художествените предмети/продукции?


◊ УЧАСТНИЦИ

. Работни езици: френски и български.
. Участват с доклади: творци, представители на местната власт, културни деятели от Франция, Румъния, България.
. Аудитория: творци, представители на местната власт, културни деятели, общественици, вече ангажирани или желаещи да се ангажират с проекти, осъществяващи връзка между света на творците и градската и обществена проблематика.


◊ ПАРТНЬОРИ

. Посолство на Франция в България, Френски културен институт – София
. Banlieues d’Europe, Страсбург, Франция
. Министерство на културата и комуникацията, Франция
. A.I.C.A – Международната Асоциация на изкуствоведите, Румъния
. Червената къща – Център за култура и дебат, София


◊ ПРОГРАМАТА

. Официално откриване (9.15 ч.)
. Въведение към поставените теми и дискусия по концептите (9.45-10.20 ч.)

• Сесия 1 (10.30-12.30 ч.)
"Ангажираността" на артиста. Участие на творците в социо-градското пространство. Представяне на откъси от филми или видео документи. Дискусия.

(12.30-13.30 – Обяд – бюфет на място )

• Сесия 2 (13.30-15.00 ч.)
Артистът и градските общности. Съвместни художествени (творчески) практики. Представяне на откъси от филми или видео документи. Дискусия.

• Сесия 3 (15.00-17.30 ч.)
Градът и различните практики – творчески/културни, иновиращи и съвместни (Методологически средства. Възможни партньорства).

• Изказвания от публиката. Дебат с участниците (17.30-18.00 ч.)

• Сесия 4
(18.00-18.30 ч.)
Заключителни изказвания. Перспективи. Възможности за сътрудничество

19 ч.: официална вечеря във Френския културен институт – София
Автор: Мария Конакчиева
18.10.2007 г. 13:04
Посетено: 472
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/4673-tvoretsat-i-gradat-ot-hudozhestvena-praktika-do-politichesko-partnyorstvo