Проекти

Незрящ координатор на библиотечни услуги в Нов български университет

Агенцията за хората с увреждания избра да финансира проекта „Адаптиране на работно място за незрящ специалист - координатор на библиотечни услуги“

Незрящ координатор на библиотечни услуги в Нов български университет

Нов български университет осигурява равни условия на достъп до информация за своите незрящи студенти посредством качествено информационно обслужване и множество адаптирани услуги, които са безплатни за всички хора с липсващо или намалено зрение в цялата страна. Усилията на университета за осигуряване на достъпна среда са подкрепени от Агенцията за хората с увреждания, която избра да финансира проекта „Адаптиране на работно място за незрящ специалист - координатор на библиотечни услуги“, като го класира на първо място сред подадени 33 предложения в конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания.

Реализацията на проекта започна в края на месец ноември 2023 г. и първата му цел вече е изпълнена. Към екипа на Библиотеката на НБУ се присъедини Моника Андрейчева, която зае позиция „Специалист - координатор на библиотечни услуги“. Моника е незряща студентка в НБУ и работи в Библиотеката по Програма за студентски труд и стаж предходния семестър. Тя ще има възможност да приложи в работна среда своите практически умения, но ще придобие и нови знания за професията на библиотекаря, благодарение на финансираното сертифицирано професионално обучение със средства по проекта. Предстои обновяване на работно място с последно поколение брайлов дисплей, скенер за книги, иновативно преносимо четящо устройство PEARL и актуална версия на специализирания софтуер, екранен четец - JAWS for Windows.

Библиотеката на Нов български университет има постижения и реализирани проекти в тази насока, като доказателство затова е читателската аудитория, която в момента се състои от 44 потребители (13 от тях са свързани с НБУ). Началото е поставено през 2005 г. със създаването и оборудването на читателско място за хора с нарушено зрение с проект по програма HESP. Малко по-късно през 2007 г. мястото е дооборудвано с проект към Агенцията за хората с увреждания и е назначен първият в България незрящ „Координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение“. През 2014 г. е създаден „виртуален“ център за обслужване на читатели със специални образователни потребности с цел осигуряване на равен достъп до информационни ресурси и услуги. От началото на 2016 г. се предлага достъп до специална дигитална библиотека „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“, която в момента осигурява оторизиран онлайн достъп до 702 заглавия научна литература. През пандемичните 2020 г. и 2021 г. екип от студенти, преподаватели и библиотекари работят по проект „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни потребности“, финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Благодарение на него са разработени пътеводители и са проведени за първи път в страната обучения за развитие на информационната компетентност на студенти със СОП.

Цялостната реализация на настоящия проект с назначаването на незрящ специалист и адаптиране на работното му място ще допринесат за подобряване на комуникацията и привличане на читатели с липсващо и намалено зрение към физическото пространство на Библиотеката и като цяло за тяхната социализация в академичната общност. Проектът затвърждава силния социален ангажимент на НБУ към интеграцията на хора с трайни увреждания в обичайна работна и образователна среда.

Автор:
Център за книгата
Публикация:
04.01.2024 г. 12:49
Етикети:
Библиотека на Нов български университетЦентър за книгатаНБУ
JAWS for Windows
PEARL
Моника Андрейчева
дигитална библиотека „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“
Агенцията за хората с увреждания
незрящи студенти
Посетено:
396
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/38333-nezryasht-koordinator-na-bibliotechni-uslugi-v-nov-balgarski-universitet