Проекти

"Диалог през сърцето" - инициатива на Playback театър "Разкажи ми”

В края на месец септември 2023 група „Разкажи ми“ успешно завърши своя едногодишен проект „Диалог през сърцето, който бе насочен към развитието, разрастването и популяризирането на playback театъра в България като средство за културно и социално общуване. Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Playback театърът (от английски – „to play back” или „да изиграеш обратно“) е импровизационен театър, в който зрителите от публиката споделят свои емоции и преживявания, а актьорите и музикантите превръщат техния разказ в театрално изпълнение. Този вид театър съществува от 1975 година и към момента се играе в над 70 страни в света. В България названието се изписва на латиница, за да не се бърка с добилото друго значение „плейбек“.

В рамките на „Диалог през сърцето“ бяха изнесени 15 представления в София, Плевен, Бургас, Варвара, Димитровград, Габрово. Приоритет на групата бе създаването на партньорства с училища и институции, полагащи грижи за уязвими групи, както и с читалища, галерии, арт пространства и културни институти в по-малки населени места, където досега не са провеждани playback представления. „Претворените на сцената лични истории създават среда за приемственост между поколенията и формират усещане за общност“ – споделя своя опит Яна Вачкова, творчески директор на Playback театър „Разкажи ми“.

Група "Разкажи ми" е единствената playback група, която работи с държавни училища в България, като прави представления в тях като част от учебната програма, в часа на класния ръководител. През учебната 2022/2023 година бяха изнесени поредица представления за последните класове в 12-то и 19-то СУ в град София. На тях учениците непринудено споделяха какво ги вълнува и пред какви предизвикателства са изправени, какво е важно за тях и какво липсва в средата им, а учителите от своя страна разказаха за свои трудности и победи. Инициативата показа, че playback представленията създават атмосфера, в която всеки участник се включва не през социалната си роля, а през собствения преживелищен опит, в резултат на което общуването между ученици и учители става по-открито и безконфликтно.

Playback представленията дават възможност за сближаване и подпомагат социализирането и на хора в трудни житейски ситуации. Като част от програмата по проекта, група „Разкажи ми“ работи в сътрудничество с центрове, които се борят със зависимости, както и директно с уязвими групи. Две от представленията бяха изнесени пред аудитория за зависими – ТЦ „Жива“, София, бе домакин на едното от тях, а в Габрово в пърформанса в НЧ „Будителите 2017“ се включи група от ТЦ „Свети Илия“. В рамките на партньорството си по проекта ОКИ „Красно село“ отвори врати за представление, посветено на деца със СОП и техните близки. „Да видиш усмивките и сълзите в очите на разказвачите, след като са преживели съкровените си истории, пресътворени на сцената, ме кара да се чувствам благодарна и смирена.“ – споделя Мариана, член на група „Разкажи ми“.

Повече за проекта, участниците в него и Playback театър „Разкажи ми“ можете да видите в сайта на групата: tellme.bg.

 

Автор:
Публикация:
28.11.2023 г. 20:52
Етикети:
представленияпроектPlayback театъринициатива
Яна Вачкова
"Разкажи ми”
"Диалог през сърцето"
Посетено:
193
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/38117-dialog-prez-sartseto-initsiativa-na-playback-teatar-razkazhi-mi