Проекти

Школата „Шайо“ и НИНКН започват партньорски проект с Румъния и Молдова в областта на недвижимото културно наследство

Проектът започва през септември тази година, България ще е регионалният център на партньорството

Школата „Шайо“ и НИНКН започват партньорски проект с Румъния и Молдова в областта на недвижимото културно наследство

Школата „Шайо“ и НИНКН започват партньорски проект с Румъния и Молдова в областта на недвижимото културно наследство

Центърът за архитектура и културно наследство „Шайо“ и Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), заедно с архитекти от Румъния и Молдова, започват мащабно проучване на развитието на черноморските курорти от XIX и XX век. Целта на партньорския проект е да разшири сътрудничеството в областта на образованието в Югоизточна Европа и да обедини усилията на преподаватели и експерти в институциите от България, Румъния, Молдова и Франция.

В първия етап румънски и молдовски архитекти ще се присъединят към специализирания курс „Шайо“ в България, най-старото и устойчиво международно партньорство на френската школа с 20-годишна история.

Фокусът на обучението и изследователската работа ще бъдат културното многообразие и проблемите в развитието на туризма, екологията и патримониализацията - осмислянето на ценността на наследеното. Така се поставя началото на партньорска мрежа за опазването на общото трансевропейско наследство в много по-широкия географски и културен контекст между Черно море и Лангедок. Европейско пространство споделя архитектурни течения, които формират обща културна основа, казват авторите на идеята. Един от примерите е удивителната прилика между курортите Албена в България и Гранд Мот във Франция, създадени почти едновременно в края на 1970 и началото 1980-те години.

Във втори етап, през 2025-2026 г., проектът може да се разшири със страните по крайбрежието на Адриатическо море – Албания, Черна гора и Хърватия.

Инициативата на Института „Шайо“ и НИНКН е подкрепена от министерствата на културата на България и Румъния, Френските институти в Букурещ и София и Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), чието седалище е във Франция. Министерството на културата на Франция подкрепя програмата и с финансиране от 25 000 евро, още 5000 евро са осигурени от НИНКН.

Проектът започва през септември тази година. България ще е регионалният център на партньорството.

___________

Снимки: albena.bg и rayburntours.com

Автор:
НИНКН
Публикация:
05.08.2023 г. 16:09
Етикети:
МолдоваРумъниянедвижимо културно наследствоНационален институт за недвижимо културно наследство
партньорски проект
Център за архитектура и културно наследство „Шайо“
Посетено:
350
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/37440-shkolata-shayo-i-ninkn-zapochvat-partnyorski-proekt-s-rumaniya-i-moldova-v-oblastta-na-nedvizhimoto-kulturno-nasledstvo