Проекти

Европейски езиков знак

Иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици

.: КАКВО Покана за предаване на предложения по инициативата Европейски езиков знак за 2004 г. Знакът се присъжда за успешни и ефективни практики в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. .: КОЙ Кандидатите - юридически лица, трябва да представят своята успешна практика в стандартен формуляр. За участие се допускат проекти, които се отнасят до официалните езици в ЕС. .: КАК Формуляр за участие, както и допълнителна информация може да изтеглите от тук - http://eulabel.hrdc.bg. .: КРАЕН СРОК Подаване на документи: до 06.09.2004 г.
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 374
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/37-evropeyski-ezikov-znak