Проекти

Програма "Европа" 2003

Европейска интеграция

.: ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ Делегацията на Европейската комисия в България отправя покана към организации и структури с идеална цел, в това число местни власти, НПО, синдикати, университети и изследователски институти, за кандидатстване с проекти в рамките на Програма "Европа" 2003 на Европейския съюз. .: ЦЕЛИ Да повиши знанията за различните аспекти на европейската интеграция, процеса на разширение на ЕС и въздействието от него, Да допринесе за ускоряване на процеса на Европейска интеграция на България, и Да осигури по-голяма публичност на Европейския съюз в национален мащаб. .: ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ Ръководството и пълният пакет документи за кандидатстване могат да бъдат получени в офиса на Делегацията и в Информационния център на Европейския съюз на адрес: София 1000, ул. "Московска" 9. Всички документи са публикувани на Интернет-страница на Програмата на адрес http://www.evropa.bg .: СРОКОВЕ Крайният срок за подаване на предложенията е 30 август 2004 г., 16:00 часа. Предложенията се подават в офиса на Делегацията на ЕК в България. .: ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ http://www.evropa.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 541
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/36-programa-evropa-2003