Проекти

Агенция за промоция и разпространение на културна продукция

Проект "Арт офис"

◊ СЪБИТИЕТО
 
През януари 2007 г. Швейцарската културна програма в България стартира

двугодишен проект за създаване на Агенция за промоция и разпространение на културна продукция.

Целта на новата агенция е да подпомогне индивидуалните артисти и артистичните организации у нас да покажат своята творческа работа пред възможно най-широка аудитория.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Предварителното проучване показва, че голяма част от културната продукция в България, особено в областта на сценичните изкуства, има сравнително кратък живот, главно поради невъзможността на независимите трупи да поддържат мениджъри, които да се грижат за разгласата и продажбата на спектаклите, липсата на собствено пространство, на постоянни финансови източници за разпространение на представленията и не на последно място - отсъствието на специализирани орга­низации, които да подпомагат този процес.
        
Така възниква идеята да се създаде агенция, която да разработи и приложи на практика модел за професионален арт маркетинг, като по този начин допринесе за укрепване на артистичните организации и ги запознае с добри практики за професионална промоция и разпространение на творчески продукти.

Агенцията, наречена "Арт офис", ще запознава артистите с модели на пазарно ориентирано представяне на тяхното творчество, като така ще повиши ефективността от вложените средства. "Арт офис" ще работи за развитие на публиката на съвременното некомерсиално изкуство и за привличане на млади хора в залите, ще съдейства за подобряване на институционалната среда и възможностите за финансиране на съвременно изкуство в България, както и за неговото представяне в чужбина.

Тези свои задачи "Арт офис" ще решава чрез:
. информационна дейност (създаване и поддържане на база данни за организатори на културни събития, индивидуални артисти и артис­тични групи;
. изследване и представяне на добри чуждестранни практики);
. арт маркетинг (подпомагане на разпространението на съвременно некомерсиално изкуство чрез PR, реклама, работа с медиите, финансиращите институции и бизнеса);
. образователна дейност и дебати (организиране на обучения, дискусии, практически семинари за представяне на добри практики от областта на арт маркетинга, промоцията и разпространението на съвременно некомерсиално изкуство).
          
Допълнителна, но не маловажна дейност на агенцията, ще бъде предоставянето на специализирани услуги при организирането и провеждането на културни събития, както и съставянето на подходяща културна програма за участници в на­ционални и международни форуми.


◊ ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Екип на Швейцарската културна програма
тел: 943 47 84
факс: 944 19 54
имейл: artofficesofia@gmail.com, ph_sofia@inet.bg     
уеб: http://www.artoffice.cult.bg
Автор: MK
27.02.2007 г. 17:50
Посетено: 735
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/3556-agentsiya-za-promotsiya-i-razprostranenie-na-kulturna-produktsiya