Проекти

Визуален семинар

Четвърта сесия на програма за стипендианти

.: ОРГАНИЗАТОРИ Институтът за съвременно изкуство - София и Центърът за академични изследвания - София .: УЧАСТНИЦИ Художници, дизайнери, архитекти, урбанисти, фотографи, медийни специалисти и специалисти по визуална култура, изследователи, теоретици и критици на изкуствата и на визуалната култура, както и представители от други художествени и културни сфери, чиято проектна идея има отношение към обявената тематика на “Визуалния семинар”. .: ПЕРИОД Продължителността на стипендията е шест месеца: октомври 2004 - март 2005. .: СТИПЕНДИЯ Месечна стипендия в размер на 500 Евро. Стипендиантите живеят в София и реализират проект, свързан с проблематиката на “Визуален семинар”. Наличието на докторска степен за кандидатите-теоретици е предимство. Кандидатите трябва да имат доказан професионален опит и постижения, както и траен интерес към проблематиката на “Визуален семинар”. Работните езици на проекта са български и английски (представянето на свидетелство е желателно). .: ТЕМАТИЧНИ ПРИОРИТЕТИ За настоящата сесия Експертният съвет обявява следните тематични приоритети: - Градът през прозореца на музея? Музеят е начин на гледане. Музейният поглед въвежда дистанции, той отпраща предмета в безкрая на вечността, тогава, когато всички други неща ще са загинали и само той ще свидетелства. Може би, да погледнеш през прозореца на музея, е да убиеш живото, мъглявото, ставащото и да се поставиш на престола на Бога. От друга страна, музеят е рамка, болезнена, агресивна операция по изрязване на ненужното и фиксиране на погледа само върху онова, което сме определили за значимо. Защо правим това, дали рязането на живо не носи някаква особена наслада? София - един ужасно жив, мърдащ, хаотичен, анти-музеен град, който непрестанно изтрива паметовите си следи. Какво ще стане, ако си направим този експеримент: да го погледнем през рамката на музея? През прозореца на един все още несъществуващ у нас музей на съвремието и неговото изкуство? - Визуален активизъм: примери и прецеденти Възможно ли е с образи да се упражни гражданско и политическо въздействие в една конкретна градска среда? В състояние ли е съвременното визуално изкуство да бъде активно, да участва по такъв начин във визуалната среда на София, че ефектът да бъде разбираем и силен, а създадената визуална намеса - трайна? Каква позиция (позиции) трябва да има визуалният активист? Темата допуска както разработки на конкретни примери на визуална намеса в градската среда на София (инсталации, пърформанси, индивидуални или групови визуални проекти и пр.), така и разработване на практически или теоретически модели на визуален активизъм, които да могат да бъдат следвани и/или използвани от други. .: ОЧАКВАН ПРОДУКТ От избраните стипендианти се очаква да разработят в течение на 6 месеца своя художествен или теоретичен проект и да представят на Експертния съвет за одобрение резултатите от своя труд под формата на изследване, готово за публикация; визуален проект, готов за публично представяне или друг продукт, чийто формат е бил предварително одобрен от Експертния съвет в процеса на първоначално обсъждане на проектните. .: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ Индивидуална проектна идея, състояща се от словесно описание (1000-1500 думи, на български език и английски език) и/или визуално представяне на идеята, свързана с проблематиката на колективния проект “Визуален семинар”; Автобиография; Документация, свидетелстваща за професионални постижения - списък на публикациите, примери от предишни визуални проекти, участие в изложби, а също и други документи, препоръчващи кандидата; Декларация, че кандидатът не ползва друга стипендия в същия период; Свидетелство за научна степен (ако има такава). .: КРАЕН СРОК 1 септември 2004 г. .: ЗА КОНТАКТИ Мария Василева - 0898419003 имейл: mariaart@vmail.bol.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 578
Етикети: семинар
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/35-vizualen-seminar