Проекти

„Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото културно наследство“

Семинар на НИНКН и Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж

 

◊ СЪБИТИЕТО

„Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото културно наследство“ НИНКН и Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж ви канят на семинар.

Започваме в 9,00 часа на 12 май, в залата на читалището в Созопол.

22 години и 8 специализирани курса за български архитекти, над 100 архитекти, защитили проекти, завършили обучението и станали част от рядката и трудна професия на пазители на наследството. През септември предстои деветият професионален курс - 2022-2024 г., под ръководството на арх. Рада Стефанова, организиран от Националния институт за недвижимо културно наследство и френската школа Шайо.

Арх. Галина Пировска, дългогодишен ръководител на курса, ще разкаже историята му и новите планове. Зам.-директорът на Екол дьо Шайо Делфин Абулкер ще представи школата и перспективите курсът да стане регионален. 

Лекцията на Бернар Тулие – главен реставратор на френското Министерство на културата и експерт към Съвета на Европа и ЮНЕСКО, ще влезе в тъканта на изследванията и технологиите, чрез които образците на материалната култура живеят пълноценно в съвременния свят.

Арх. Флоранс Бабикс, преподавател в школата, ще говори за управлението и опазването на наследството, за да остане органична част от средата и културата.

Това е част от екипа на Екол дьо Шайо, който през септември ще започне обучението на около 30 дипломирани архитекти. Школата е сред най-авторитетните институции в областта на реставрацията и опазването на недвижимото културно наследство.

Курсът продължава 4 семестъра. В средата му гост-преподавателите от Франция ще водят ателие по архитектура и урбанизъм – възможност за курсистите да приложат в практиката основните знания от първата година на обучението. В края на обучението те защитават дипломни работи, за да получат сертификати, надграждащи академичното им образование.   

През втория ден на семинара, на 13 май, централната тема ще е опазването от исторически морски град. Созопол е точно такъв град, в който историческите и архитектурните пластове съжителстват един над друг и създават уникална атмосфера и характер.

Бивши възпитаници на курса ще илюстрират с конкретни примери смисъла на школата за съхраняването на българското недвижимо културно наследство.

Опазването на наследството е увлекателен разказ на архитекти, археолози, реставраторите, историци, изкуствоведи, за които това е мисия – такива са българските и френските преподаватели на курса.

Семинарът ще бъде открит от директора на НИНКН арх. Петър Петров, който също е възпитаник на школата във Франция.

Курсът на Екол дьо Шайо и НИНКН се подновява след двегодишно прекъсване, благодарение на споразумението за културно сътрудничество между двете институции, българското Министерство на културата и Посолството на Франция в София. Домакин на обучението е Пловдив. В близките дни ще обявим условията за записване.

Заповядайте на семинара на пазителите на наследството.

 

Автор:
НИНКН
Публикация:
10.05.2022 г. 21:20