Проекти

Старозагорската опера с втори одобрен проект по програма „Европейски корпус за солидарност"

Проект „Младежка солидарност чрез балетното изкуство"

Старозагорската опера с втори одобрен проект по програма „Европейски корпус за солидарност"

 

Държавна опера Стара Загора започна реализирането на проекта „Младежка солидарност чрез балетното изкуство"финансиран по програма „Европейски корпус за солидарност" към Европейския съюз, която насърчава международната младежка мобилност и развитието на европейско сътрудничество и солидарност.

Чрез него четири млади балерини от Италия, Испания и Полша са назначени в балетната трупа на Старозагорската опера и получават възможност за работа на дългосрочен трудов договор като артист-балетисти. Освен участия в репетиции и представления, младите балерини ще бъдат ангажирани и с осъществяването на различни младежки събития със социална и културна насоченост, които популяризират културното многообразие на Европейския съюз и съдействат за социалното включване на местни младежи от уязвима среда.

Това е вторият проект по програма „Европейски корпус за солидарност", който Операта ще реализира. Той надгражда идеята на първия и дава възможност за едногодишна заетост на младежи от ЕС, които са попадали в т. нар NEET (неучещи, неработещи, необучаващи се) група, но имат умения в танците и балетното изкуство и желаят да развият своя потенциал, като работят на пълен трудов договор и получават реална възможност за професионално развитие.

Проектът е добре замислен с оглед на факта, че много млади хора, заети в сферата на изкуствата,  загубиха своята работа вследствие на COVID пандемията, а тези които са завършили наскоро своето танцово образование не получават възможност за заетост, тъй като голям брой балетни компании в Европа спряха своята дейност и шансовете за професионална реализация са изключително лимитирани.

Проектът „Младежка солидарност чрез балетното изкуство" е с продължителност 18 месеца и е на стойност 14 527 Евро.

 

Автор:
Сийка Лапачка, Държавна опера Стара Загора
Публикация:
29.05.2021 г. 15:41
Етикети:
балетЕСпроектДържавна опера Стара Загора
програма „Европейски корпус за солидарност"
„Младежка солидарност чрез балетното изкуство"
Посетено:
705
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/32819-starozagorskata-opera-s-vtori-odobren-proekt-po-programa-evropeyski-korpus-za-solidarnost