Проекти

"Ентропия на думите" - среща между наука и изкуство

Теодора Симова и Стефан А. Щерев превръщат ключови теории от света на физиката в поезия

"Ентропия на думите" - среща между наука и изкуство

 

◊ ПРОЕКТ "ЕНТРОПИЯ НА ДУМИТЕ"

Научните изследвания са жизнено важни, но не винаги са понятни за всеки от нас. Затова графичният дизайнер Теодора Симова и известният артист Стефан А. Щерев организират среща между наука и изкуство, като превръщат ключови теории от света на физиката в поезия с иновативния си проект „Ентропия на думите“.

„Ентропията е физична величина, която представлява мярка за безпорядъка на термодинамичните системи. Според физичните закони, ако в една изолирана затворена система протича термодинамичен процес, то ентропията на системата нараства и процесът е необратим. Необратимостта на ентропията е причината, поради която времето може да върви само в една посока и никога наобратно. Идеята на проекта е, че ако приемем първоначалния основен текст като затворена система, то думите в него ще се стремят към максимален хаос, в който авторът, чрез външна намеса, може да придаде нов ред и смисъл. Този процес ще бъде необратим, тъй като няма как да върнем думите в първоначалното им състояние, понеже те са вече заличени или разместени.“ – разказват авторите на проекта.

За целта те използват техниката „black out”, която е съвременен начин едновременно за писане и визуализиране на поезия, при който за основа се ползва вече готов текст. По силата на поетичния усет на автора, от него чрез задраскване се елиминират части, за да се осветлят и подчертаят други. Така текстът придобива неочакван, разширяващ границите смисъл. На сайта на „Ентропия на думите“ (blackoutpoetry.eu), както и в Инстаграм и Фейсбук (@blackout.entropy), вече ни очаква blackout поезия, посветена на физични феномени, закони и теории като Големия взрив, уравнението на Шрьодингер, понятието сингулярност.

С проекта си двамата призовават читателите да не се страхуват от текстове, които не разбират или да се отегчават от такива, които вече са чели, а да им придадат нов смисъл в собствена поезия. И ги канят редовно да посещават дигиталните канали на „Ентропия на думите“, където подредено във времето ще се появят нови поетични black out величини.

 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“.

 

Автор: Културна фондация А25
15.04.2021 г. 13:47
Посетено: 332
Етикети: изкуство, наука, Стефан А. Щерев, поезия, blackout поезия, Теодора Симова, „Ентропия на думите“, творчески проект
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/32593-entropiya-na-dumite-sreshta-mezhdu-nauka-i-izkustvo