Проекти

26 училища се учат пилотно как да подобряват управлението и преподаването си

Програмата „Училища за пример" на „Заедно в час" започва с двуседмично обучение

26 училища се учат пилотно как да подобряват управлението и преподаването си

 

◊ УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР

Екипите на 26 училища от цялата страна ще се включат в първия випуск на новата програма „Училища за пример" на Фондация „Заедно в час". Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Пилотното издание на програмата започна в понеделник, 24 август, с двуседмично обучение на лидерските екипи на училищата.

 

◊ ПРОГРАМАТА

Програма „Училища за пример" е двугодишна и се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище" и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България" и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час".

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи. 

"Това е пилотната година на програмата и искаме да сме сигурни, че заложените дейности и практики са максимално полезни за всички екипи и работят в различна среда. Именно затова планираме и провеждането на външна оценка за въздействието, която да ни помогне да видим реалния ефект от работата на програмата. През цялото време ще събираме информация какво работи и какво не работи, за да преценим как тази програма се отразява на лидерските практики в училищата. Ще следим още доколко избираемите профили влияят на преподавателските практики и в крайна сметка как се отразява на преживяването на учениците, защото крайната цел е всички ученици да имат пълноценно преживяване, което им помага да са уверени и самостоятелни личности", споделя повече за заложените цели Ивелина Пашова, ръководител на програма „Училища за пример" в „Заедно в час".

 

◊ ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ

Първото обучение за училищните екипи ще се проведе в рамките на две седмици от 24 август до 4 септември. В него ще вземат участие над 100 представители на управленските екипи в 26-те училища. Това включва директори, зам.-директори, главни и старши учители и други учители, избрани от училищата. Сред темите на първото обучение влизат принципите на разпределеното лидерство или как повече хора могат да мислят и поемат отговорност за качеството на преподаване и учене в училище. Училищните екипи ще работят още върху развитието на разбирането си за Професионалните учебни общности като лидерски групи от учители, които заедно обсъждат и помагат за споделянето и подобряването на преподавателските практики в цялото училище. 

 

◊ ОБУЧИТЕЛИТЕ И МЕНТОРИТЕ

Освен обучения за лидерските екипи в рамките на програмата училищата ще преминат още през менторска подкрепа, която се осъществява от опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите ще посещават училищата и ще им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма. Всички те са възпитаници на програма „Нов път в преподаването" на „Заедно в час" и "Академия за лидери в образованието" с опит в обучението на учители. 

Обученията в програмата са създадени от екипа на „Училища за пример", в който основните експерти са Кристина Николова и Симеона Маринова. В разработването им са участвали и външни консултанти и експерти в образованието като д-р Рита Санчез Гонсалез и д-р Александра Томас от Колумбийския университет в Ню Йорк.

 

◊ ОНЛАЙН ЗАРАДИ ВИРУСА

От мерки за безопасност обучението се провежда изцяло онлайн, като всеки ден са предвидени видеоконферентни сесии и самостоятелна работа по 4 часа на ден. За обучението ще бъде използван метода на обърнатата класна стая, като участниците предварително се запознават с предоставени материали и ресурси, а по време на самите срещи обсъждат и работят по прочетеното. В програмата се включени още и различни принципи на учене чрез преживяване. 

 

◊ УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИМЕР

Участниците в първия випуск на програма „Училища за пример" са 26 и са избрани след отворена покана за кандидатстване и прецизен подбор от над 70 училища от цялата страна. Избраните училища са от 15 области на страната с разнообразен профил и контекст - различни по големина населени места, брой учители и резултати на външни оценявания. В рамките на двете години и развитието на програмата това ще позволи да се проследи въздействието на прилаганите практики и доколко те са ефективни за различните училища. 

Списък на всички училища в програмата може да намерите тук

* * *

За „Заедно в час"

Фондация „Заедно в час" е създадена през 2010 г. и работи дългосрочно за осигуряване на качествено образование за всяко дете, като развива учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

През последните 10 години повече от 400 нови учители преминават през програмата „Нов път в преподаването" на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др. През тази година Фондацията започна и нова програма „Училища за пример" за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи.

„Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България" и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

 

Автор:
Фондация “Заедно в час”
Публикация:
27.08.2020 г. 15:31
Посетено:
903
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/31590-26-uchilishta-se-uchat-pilotno-kak-da-podobryavat-upravlenieto-i-prepodavaneto-si