Проекти

At Home in Europe

Европейска програма Култура 2000

◊ ПОКАНА 

Кандидатстване за 4 международни резиденции по проекта AT HOME IN EUROPE.

Европейската програма Култура 2000 дава възможност на партньорите по проекта AT HOME IN EUROPE - ISIS Arts (Великобритания), BEK (Норвегия), InterSpace (България) и RIXC (Латвия) да проведат по една международна резиденция на артист във всяка от четирите държави на темата европейска идентичност.


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА


Цялостната програма от дейности на проекта „AT HOME IN EUROPE“ спомага за мобилността и обмена на артисти и арт проекти в четири държави, които имат много различна роля и позиция в Европа. Едногодишният проект разглежда въпроси, свързани с темите – има ли такова нещо като европейска идентичност и как се свърза тя с националната идентичност. Дейностите на проекта включват резиденции на артисти, серия от уъркшопи, международен конкурс за късометражни филми и пътуващата програма от филмови прожекции The Big M.

Резиденции:
. Професионални артисти от България, Великобритания, Латвия и Норвегия са поканени да кандидатстват за три месечна резиденция в една от медийните арт организациите, описани по-долу.
. Артисти, работещи с разнообразните медии, вкл. видео, филм, анимация, интерактивни изкуства, стримийнг медия, дигитална фотография, уеб-базирано изкуство, саунд арт и инсталации, се окуражават да участват.
. Резултатите от резиденциите ще бъдат обявени в уеб сайта на проекта –
http://www.athomeineurope.eu, където ще бъде публикувана и информация за процеса на работа на артистите.
. Всички резиденции са с продължителност три месеца и ще се проведат между февруари и юни 2007. Всяка организация-домакин предлага настаняване и достъп до студио за работа за тези три месеца. Резидентите ще получат хонорар от 5000 евро, както и ще разполагат с малък бюджет за продукция, който се администрира от всяка организация домакин.
. Очаква се артистите да работят креативно и иновативно с технологии, за да създадат работа, която се отнася към темата на проекта.
. Като част от резиденцията си всеки артист трябва да подготви и проведе 5-дневен уъркшоп с млади местни артисти, който ще бъде организиран съвместно с организацията домакин.
. Артисти от съответните държави – България, Великобритания, Латвия и Норвегия могат да кандидатстват за резиденция в държава, различна от тази, където живеят.
 
Отбележете своето предпочитание за първи, втори и трети избор за организация, където искате да проведете резиденция.

Кандидатстване:
• попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на уебсайта на проекта:
http://www.athomeineurope.eu   
• предложение за проект – описание от максимум 2 страници (формат А4), в което се представят идеята и техническите изисквания – списък с необходимото оборудване и технически параметри за реализация на проекта
• документация на предишни работи (портфолио, аудио, видео (DVD), максимум 10 мин. дължина)
• актуална автобиография
• самоадресиран плик за връщане на материалите
. Документите и материалите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на адрес:
RIXC, 11 Novembra Krastmala 35 -201
LV 1050 Riga, Latvia

. Крайният срок за кандидатстване е 7 декември 2006 (получаване на материалите).

Предвидени са интервюта с малък брой от селектираните участници, които ще се проведат в организациите домакини на 15 януари 2007 (ще бъдат покрити разходите за пътуване и настаняване).

. Артистите, кандидатстващи за резиденция, трябва да отговарят на следните условия:

• да имат умения за изследване, интерпретиране и презентиране на идеи
• да имат интерес към темата на проекта
• да имат опит в креативното използване на дигиталните медии в създаването на артистични проекти
• да имат опит в продукция на проекти с обществен отзвук 
• да имат опит в работа за фиксиран период от време (резиденции с краен срок)


◊ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ДОМАКИНИ

ISIS Arts е организация с нестопанска цел, основана през 1991 г. и базирана в Нюкасъл, Великобритания. ISIS промотира правенето, представянето и обмена на експериментални медийни изкуства чрез резиденции, продуциране и обучителни възможности за артисти. Програмата на ISIS е насочена към теми за идентичността и културното разбиране и ангажира артисти, които създава работи, адресирани към и представящи социални проблеми в новите контексти.
ISIS работи креативно с дигиталните медии, предлагайки централно разположено студио за работа на регионални и чуждестранни артисти. За тази резиденция ISIS предлага достъп до оборудване за видео и звуков монтаж, мултимедиен и уеб базиран софтуер (за Mac платформа). За пълния списък с предлаганата техника и софтуер погледнете техния уеб сайт. Резиденцията в  ISIS е отворена за всеки артист, който се отнася креативно към темата на проекта.

За повече информация и контакт:
Adinda van ‘t Klooster, ISIS Arts, тел: + 44 - (0)191-2614407
E-mail:
isis@isisarts.org.uk or adinda@isisarts.org.uk

RIXC е център за нова медийна култура, основан през 2000 г. в Рига, Латвия (на базата на E-LAB, създаден през 1996).

Специфичните експертизи и полета на интереси на RIXC включват: Acoustic Space Lab (за стрийминг медия, саунд арт, мрежови радио експерименти и колаборация в областта на изкуства и наука); Media Architecture (за изследване на пресичането на пост-модерната архитектоника и информационните мрежи); Locative Media (за колаборативен мапинг, локационно базирано изкуство и мобилна мрежова работа).

За конкретната резиденция RIXC би желал да получи предложения от артисти, свързани с техните области на интереси, но не задължително ограничени само до тях.

RIXC предлага достъп до: RIXC's Mediatheca (за изследване), Media Lab (за аудио и видео продукция на Mac платформа, интернет радио/стрийминг на Linux/Win/PC), Media Space (за публични презентации), както и гостуване и възможности за съвместна работа с техните партньори - Центъра
K@2 в Лиепажа Кароста (http://karosta.lv).

За повече информация и контакт:
E-mail:
rixc@rixc.lv / Rasa Smite (rasa@rixc.lv)
тел. +371-7228478, факс: +371-7228477

BEK - Bergen Center for Electronic Arts е организация с нестопанска цел, намираща се в Берген, Норвегия, която предлага ресурси и познание за артисти и всички други, работещи в сферата на изкуствата и новите технологии. BEK е специализиран в разработването и дистрибуцията на софтуер с отворен код и има интердициплинарен подход към разнообразните артистичните практики и по-специфично в live арт, саунд арт, театрални продукции, електронна и електро-акустична музика, инсталации и пърформанси.

BEK предлагат достъп до записващо и монтажно техническо оборудване за видео и звук, малка електронна лаборатория, както и съдействие в употребата на софтуер с отворен код.

За повече информация и контакт:
Roar Sletteland – BEK, тел: +47 - 55233080 и e-mail:
bek@bek.no

Интерспейс е артистична асоциация, базирана в София и основана през 1998 г., за да насърчава креативността в изкуствата, новите медии и технологии. Интерспейс работи за развитието на всички области, където креативността в новите медии има приложение: изследване и образование, продукция и дистрибуция на артистични проекти, изграждане на капацитет и общност.

Интерспейс предлага техническа база и възможности за аудио и видео продукция, съдействие в ползването на свободен и софтуер с отворен код за уеб базирани и мултимедийни приложения.

Интерспейс би искал да бъде домакин на резиденция на артист, работещ в областта на аудио-визуалната продукция, филм, интерактивни проекти и такива, ползващи свободен софтуер.

За повече информация и контакт:
Галя Димитрова – Интерспейс
тел: + 359 – 2 9834843 и e-mail:
home@i-space.org

За конкретни въпроси относно резиденциите, моля обърнете се директно към съответната организация.
Автор: Галя Димитрова, Cult.bg
08.11.2006 г. 12:15
Посетено: 466
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/2992-at-home-in-europe