Проекти

Активни сесии на конкурсни програми на Национален фонд "Култура"

Активни сесии на конкурсни програми на Национален фонд "Култура"

 

◊ ПОКАНА

Национален фонд "Култура" подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

От 15.02.2019 г. за кандидатура са отворени програмите Мобилност I; Културно наследство; Дебюти I и Творческо развитие I.

Периодите за кандидатстване могат да бъдат разгледани подробно на сайта на НФК: http://programs.ncf.bg/bg/programi

Кратко описание на програмите:

От 15 февруари до 15 март

Мобилност

за професионалисти : Транспортни разходи на професионални артисти и представители  на културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

за любители: Транспортни разходи на български артисти любители за участия в международни, национални и локални културни форуми.

 

От 15 февруари до 09 май

Културно наследство

модул "Съхранение и популяризиране на културно наследство": Проекти за опазване, изследване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

модул "Културни индустрии и културен туризъм": Проекти за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и културни индустрии на местно ниво (включващи производство, разпространение, популяризиране, практикуване и предаване на занаяти).

 

От 15 февруари до 23 април 

Дебюти

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти с модули за Екранни изкуства; Сценични изкуства;  Визуални и дигитални изкуства; Музика и Литература.

 

От 15 февруари до 27 юни

Творческо развитие I 

- финансира разходи за участия в обучения и събития за  професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие в два модула - за краткосрочни и дългосрочни събития. 

* * *

http://www.ncf.bg/

Автор: Национален фонд "Култура"
03.03.2019 г. 17:59
Посетено: 1367
Етикети: Дебюти, кампания, програми, Национален фонд "Култура", Творческо развитие, Мобилност; Културно наследство
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/29108-aktivni-sesii-na-konkursni-programi-na-natsionalen-fond-kultura