Проекти

"Българските художници днес" - дългосрочен проект на Националната галерия

За изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент

◊ ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС" 

„Българските художници днес“ е дългосрочен проект на Националната галерия за изследване, реконструиране и представяне на художествените явления и процеси в страната от края на 80–те години на ХХ век до настоящия момент.

Националната галерия е най-големият специализиран музей в страната, чиято колекция и изложбена дейност изследват развитието и динамиката на явленията и процесите в българското изобразително изкуство. Ролята си на водеща музейна институция Националната галерия изпълнява не само в сферата на опазване на културното наследство и памет, но и като деен участник в съвременните процеси, партньор на работещите художници, инициатор на събития в подкрепа на художествения живот.

Една от основните ѝ социални и културни функции е да следи, изучава и представя изкуството на днешния ден в контекста и логиката на процесите, определящи цялостния облик на визуалната ни култура. Нейна важна задача е участието и в художествените процеси като водещ партньор, анализатор и авторитет при формирането на съвременни естетически критерии.

Галерията притежава необходимия ресурс да бъде основен фактор в изследването и представянето не само на творчеството на вече утвърдени български художници, но и в откриването на непознати имена, които имат своето място в общия контекст, независимо че по една или друга причина са останали „встрани от светлината на прожекторите“.

Националната галерия е активен център, инициатор и провокатор на събития с висок индекс на обществено въздействие.

Галерията изпълнява своите културни и социални функции на най-голяма музейна институция, специализирана в областта на визуалните изкуства, като работи за изследването на сложните художествени процеси у нас от края на ХХ в. и началото на ХХІ в. и представя в научни и изследователски проекти, самостоятелно или в партньорство със сродни организации, най-важните тенденции, водещите имена, спецификата на визуалната среда и последващите влияния, наблюдавани днес като съвременни насоки.

За да изпълни тази цел, екипът на Националната галерия стартира проекта "Българските художници днес", замислен като поредица от събития, свързани с представянето на художници от различни поколения, значими за историята на съвременното българско изкуство.

Проектът е планиран в рамките на петгодишен период и включва събития (изложби, беседи, кръгли маси, разговори с художници, прожекции на филми, издаване на печатни материали). В зависимост от своя мащаб и специфика, събитията ще бъдат организирани в различни филиали на галерията: Квадрат 500, Двореца, Музея на социалистическото изкуство, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство.

По отношение на формата на представяне на авторите проектът включва три модула:

Модул „Имена“ за организиране на изложби на авторите в Националната галерия.

Модул „Диалози“ за представяне на автори, съобразно  спецификата на творчеството и приноса им.

Модул „Изборът“ за представяне на автори по избор на изкуствовед от екипа на Националната галерия.

 

◊ ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ДНЕС“ – 2018

Март

• Модул „Имена“ – Стоян Цанев, уредник  Елица Терзиева

• Модул „Имена“ – Димо Колибаров, уредник Сузана Каранфилова

Май

• Модул „Изборът“ – Емил Бачийски, представен от Сузана Каранфилова

Юни

• Модул „Изборът“ – Динко Стоев, представен от Николай Ущавалийски

Юли

• Модул „Изборът“ – Галина Павлова, представена от Николай Ущавалийски

Септември

• Модул „Имена“ – Вихрони Попнеделев, уредник Боряна Вълчанова

• Модул „Имена“ – Крум Дамянов, уредник Калина Петкова

• Модул „Диалози“ – Група „Реактив“ – представена от Боряна Вълчанова

Декември

• Модул „Диалози“ – Галя Йотова, представена от Анелия Николаева

 

Автор: Национална галерия
26.03.2018 г. 16:53
Посетено: 1445
Етикети: прожекции на филми, беседи, изложби, Българските художници днес, проект, Национална галерия, издаване на печатни материали, разговори с художници, кръгли маси
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/27375-balgarskite-hudozhnitsi-dnes-dalgosrochen-proekt-na-natsionalnata-galeriya