Проекти

24 часа Социален експеримент „Без граници“

Проект на Театър „Алма Алтер“, по случай Международния ден на театъра

24 часа Социален експеримент „Без граници“
Снимка: Терънс Брет


На 25 срещу 26 март 30 зрящи и 30 незрящи студенти се затвориха в пространството на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ за 24 часа.

В рамките на едно денонощие бяха изиграни 8 спектакъла – „Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов“, „Козата и седемте вълчета“, „Албена“, „Скоростта на мрака, концертът “Because we can”, “ДИНГ“, “Краят на играта“ и „Страданията на младия въшкар“; бяха проведени 8 паратеатрални интеракции – „Салатено парти“, „Дърпане на въже“, „Worshop time”, „Пехливански борби“, „Барут парти“, „Wake up party”, „Welcome and goodbye party” и „Пропуснат разговор“ и 4 репетиции, по време на които участниците в Маратона, разделени на групи, работиха върху собствените си представления, базирани върху пиесата „Слепците“ на Морис Метерлинк и ги представиха в ранните часове на 26 март.

Проектът „24 Часа Театрален експеримент "Без граници“ е иницииран от студентите от театъра на Софийски университет „Алма Алтер“ и колегите им от Студентски съвет на Софийски университет, подкрепени от театър-студио „4хС“ и театър-лаборатория „Алма Алтер“, финансиран от Програмата за подкрепа на студентски иновации.

Поради спецификата на събитието „24 часа Социален експеримент „Без граници“ беше  предшестван от период на опознаване между различните групи участници - „Фокус групи“ и Психо-физически тренинг.

Достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация са основните проблеми на незрящите. В Софийския университет проблемът с достъпната среда във физически план в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни възможности на хората с увреждания за достъп до информационна среда. Проектът решава проблема с интеграцията, който стои с особена важност. Решаването му поставя необходимостта от познаването му. Пренебрегването на въпроса или лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация между двете целеви групи на проекта. Алиенацията е една от най-страшните болести на съвремието, а алиенацията между хората в неравностойно положение и другите стои в още по ярки краски.

В Софийския университет следват над 30 незрящи студенти, тяхното присъствие остава незабележимо, настоящият проект си поставя за цел изграждането, оформяне и отстояване на ангажирана студентска позиция за разбирането и проникването в проблемите на другите. Проектът създава мост между двете целеви групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда. Известно е, че незрящите имат способности, подобни на зрящите, като това да определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност, често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, това е основна и необходима предпоставка за подобряването на качеството на живот.

Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация "Микрофонд".

Автор:
„Алма Алтер“
Публикация:
27.03.2017 г. 15:32
Посетено:
914
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/25352-24-chasa-sotsialen-eksperiment-bez-granitsi