Проекти

Отворена покана за участие в интердисциплинарния проект „Мултиполис – образите на града“

За хуманитаристи, визуални артисти, музиканти на възраст до 35 години

Отворена покана за участие в интердисциплинарния проект „Мултиполис – образите на града“


◊ ПОКАНА

Отворена покана за участие в интердисциплинарния проект
„Мултиполис – образите на града“


Краен срок: 25 април 2016

Проектът „Мултиполис - образите на града” представлява мултидисциплинарен форум за изследване на различните образи на града. Екип от специалисти в различни хуманитарни и творчески области с опит върху градските изследвания ще имат задачата да предадат техните опит и знания и да разработят заедно със селектираните участници теми, свързани с града от историята на изкуството и архитектурата, философията и социологията на града и историята на съвременната музика. Предмет на вглеждане ще бъдат визуалните, акустичните и социалните образи, които срещаме в определени райони на София. Целта на проекта е чрез провеждане на градски изследвания и семинари, с теоретично-практическа насоченост да се създаде калейдоскопичен образ на града и мултижанров художествен продукт, чиито процеси и резултати да бъдат организирани в публични дискусии изложба и архив.


Кой може да участва

• Хуманитаристи
Визуални артисти
Артисти, работещи в сферата на музиката

Всички кандидати трябва да бъдат на възраст до 35 години.

В какво се състои участието в проекта

След отворената покана ще бъдат избрани четирима визуални артисти, четирима хуманитаристи и четирима артисти музиканти на възраст до 35 години, които ще имат възможност да се включат в семинар, след който се разпределят на два екипа. Във всяка група ще има по двама представители на трите дисциплини, върху които се фокусира проектът – визуални изкуства, хуманитарни науки и музика. Всяка група ще работи с ментори за създаването на мултижанров проект, който да включва съответно визуална, акустична и текстова част.

Тематичен фокус

„Градът и неговите образи на желанието“,
„Улиците и тяхното въображаемо”


Участниците в проекта ще получат финансова, организационна и логистична подкрепа за реализацията на проектите (продукционни разходи, осигуряване на пространства).  Двата артистични проекта и резултатите от обмена между участниците и менторите ще бъдат поместени в печатни и онлайн публикации и организирани в заключителна изложба.

Поради формата и спецификата на проекта е необходимо участниците физически да присъстват на всички семинари и срещи, градски изследвания на терен, публични дискусии и изложба.

След като бъдат избрани участниците поемат ангажимент за присъствие и активно участие в реализацията на проекта.

График и дейности

. 13, 14, 15 май – семинар
. май и юни – работни срещи между участниците
. 10 юни – публично представяне на междинните резултати от проекта
. юли-септември – време за разработване и реализация на проектите, периодични срещи между групите и менторите
. октомври – представяне на проекта в изложба

В процеса на работа по проектите от май до септември периодично ще се организират общи срещи на двете групи и менторите им за обмяна на идеи.

Лектори и ментори

. д-р Димитър Божков, философ и преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
. Леа Вайсова, социолог, асистент в СУ “Св. Климент Охридски”
. д-р Илия Граматиков, музиковед, преподавател в МА “Панчо Владигеров”
. Лъчезар Бояджиев, визуален артист, теоретик и куратор
. д-р Красимир Терзиев, визуален артист, преподавател в НХА
. Павел Найденов, музикален артист, магистър арт мениджмънт АМТИИ, гр. Пловдив

Селекция

Ще бъдат избрани по четирима участници от всяка категория – визуални изкуства, хуманитарни науки и музика. Участниците ще бъдат избрани от организаторите и менторите въз основа на техните кандидатури, мотивация и с оглед на това да се създадат екипи с разнородни специалности, опит и интереси.

Кандидатстване

Кандидатите трябва да изпратят следните документи на адрес: thefridge@mail.bg
Биография
Мотивационно писмо ( до една печатна страница)
Допълнителни документи: портфолио, авторски текстове, композиции, изпълнения и др.
Контакти за връзка

Краен срок: 25 април 2016 г.


Организатори

The fridge / Сдружение “Хладилника” е създаденo през 2009 г. Целта му е да популяризира и развива съвременната художествена сцена в България.

The fridge се ангажира с организиране на дебютни изяви на млади артисти, на местни и гостуващи проекти, резидентни. Организацията действа в посока образование и изследване и разпространяване на нови методи и техники от различни области на съвременното изкуства и теория.


За повече информация:
e:  thefridge@mail.bg,
w: the--fridge.blogspot.com
t: 0878 65 88 03; 0878 93 00 97

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Култура”
В партньорство с Културен център СУ “Св. Климент Охридски”


Автор:
Екип на The fridge
Публикация:
07.04.2016 г. 14:43
Посетено:
999
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/23287-otvorena-pokana-za-uchastie-v-interdistsiplinarniya-proekt-multipolis-obrazite-na-grada