Проекти

Огледай се!

Художествена акция в градска среда

Огледай се!


◊ СЪБИТИЕТО

Сдружение „Лингва Франка”
представя

Огледай се!

Вече втори ден в София могат да бъдат видени 8 огледални художествени обекти, изградени от хиляди стари дискове. Реализирани в рамките на проекта „Огледай се”, подкрепен от Фонда за иновации в културата - 2014. Художествените намеси са дело на художника Атанас Гаджев и са инспирирани от десетките детски рисунки, създадени по същата тема.

Идеята е тези уникални и ефектни арт обекти не само да естетизират градската среда, но и да провокират спонтанен и неочакван контакт с изкуството. Умишлено за целта е избран траен, достъпен и актуален  материал, чието използване има екологичен и социален ефект, тъй като бракуваните дискове бяха събрани с помощта на ученици и студенти от цяла София.

Проектът „Огледай се” е ориентиран към периферни и нетрадиционни за изкуство градски зони, достъпни за големи и разнородни групи хора, които не са сред обичайните арт зрители и посетители на музеи. Проектът подсказва и тушира някои злободневни проблеми за обществения достъп до културата, но преди всичко ни напомня, че изкуството може да е форма на гражданска активност,
социална съпричастност и начин красотата да влезе в живота ни, стига да се огледаме...

Локации:
• двете фасади и вътрешния двор на сградата, където се помещава службата за социално подпомагане на район „Сердика”, София, ул. „Козлодуй” № 8
• дворното пространство на 74 СОУ „Гоце Делчев”, София, район „Връбница”

"Огледай се!" е осъществен със специалното съдействие на 74 СОУ „Гоце Делчев” и продължава традицията – сдружение „Лингва Франка” да инициира художествени провокации и артистични акции на открито.


За връзка със създателите:
Атанас Гаджев 0894 92 98 46; Албена Спасова 0888 90 14 14; linguafranca@abv.bg


Автор: Албена Спасова
04.08.2015 г. 16:36
Посетено: 1024
Етикети: Атанас Гаджев, проект, Сдружение Лингва Франка, Огледай се, художествена акция
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/21812-ogleday-se