Проекти

НДФ „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на театрални, в т.ч. и куклени постановки

Подаване на документи от 20 март до 20 април 2015 г.

◊ ПОКАНА

Фонд „13 века България“ обявява сесия за финансиране на творчески проекти в следните направления:

Театрални, в т.ч. и куклени постановки.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват:

• юридически лица с нестопанска цел;
сдружения, в които участват и юридически лица;
общини.

Формулярът за Заявление за спомоществователство може да бъде изтеглен от нашата интернет страница: http://fond13veka.org/?p=137&l=1
 
Документите се подават в Национален дарителски фон „13 века България“ в 2 екземпляра на хартиен носител и CD.

Подаване на документи от 20 март до 20 април 2015 година.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти е 30 000 (тридесет хиляди) лева.

Максималният бюджет за един проект е 5 000 (пет хиляди) лева.


Допълнителна информация:
 
. Десислава Петкова – Експерт, дарителство и проекти на e-mail: d.petkova@fond13veka.org или на телефони 0884 088 860, 02/963 43 27;

. Мехмед Билял – Експерт проекти и връзки с обществеността на e-mail: m.bilyal@fond13veka.org или на телефон 0885 877 966, 02/963 43 27.

Автор: Мехмед Билял, НДФ "13 века България"
17.03.2015 г. 14:25
Посетено: 1463
Етикети: финансово подпомагане, проекти, НДФ 13 века България, куклени постановки, театрални
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/21030-ndf-13-veka-balgariya-obyavyava-sesiya-za-finansovo-podpomagane-na-teatralni-v-t-ch-i-kukleni-postanovki