Проекти

Културен кооператив / мрежа за споделяне на ресурси

Попълване на анкетно проучване по проект в развитие

Културен кооператив / мрежа за споделяне на ресурси


◊ ЗА НАС

Фондация "СИДЕЯ" е организация, регистрирана в обществена полза, която продуцира и разпространява проекти в областта на изкуството и културата, с идеята че именно чрез тях се осъществява мостът между различните култури, социални групи и поколения. Водещи за Фондацията са следните няколко принципа: децентрализацията на културния живот в България; привличането и възпитанието на нови публики; социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуството и стимулирането на културното многообразие и междукултурния обмен. Целта на Фондацията е постигането на устойчивост по отношение на културните практики от подкрепените инициативи.


◊ ЗА ПРОЕКТА

Изграждането на виртуалната платформа „Културен кооператив / мрежа за споделяне на ресурси” има за цел:

– да направи по-видими неправителствените организации в сферата на изкуството и културата както едни за други, така и за останалите културни оператори и заинтересовани сектори;

– да улесни комуникацията между отделните „културни оператори”, създавайки добри условия за споделяне на ресурси помежду им (човешки, логистичен, финансов и др.).

Планираме информационният портал да предоставя освен основната база данни за организацията (мисия, цели, екип), също и информация за актуални проекти, по които в момента се работи, за конкретни идеи, за които са необходими партньори, за добри практики и тренинги. Съществена дейност при изпълнението на проекта ще бъде провеждането на обучение за зелени културни политики.

Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. с договор № 248 / 14.11.2014г.


◊ КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

Ако сте артист, фрийлансър, културен мениджър, занимавате се с архитектура или дизайн, представител сте на НПО или сте държавен служител и имате отношение към изкуството и културата, ще се радваме да попълните нашата анкета. Оставяйки контактите си в края ѝ, ще ни позволите да Ви информираме за последващите ходове по проекта. Ако Ви допада идеята ни, ще Ви бъдем благодарни да я разпространите, за да може да достигнем до максимално широк кръг от хора.

Линк към българска версия на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/1wXijYrx4zXknqt3yDMyPLt_6exSdIpOjw3CQ_0MRJTA/viewform

Линк към английска версия на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/1EQVrtPQmcaIop8444oJXyEL98QmyQQPhaxknQN0OMUg/viewform

Автор: Екипът на фондация СИДЕЯ
17.02.2015 г. 19:56
Посетено: 1394
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/20871-kulturen-kooperativ-mrezha-za-spodelyane-na-resursi