Проекти

Фондация за културно развитие СИДЕЯ / 2015

Покана за стажанти/доброволци

Фондация за културно развитие СИДЕЯ / 2015

◊ ПОКАНА

Кои сме ние
Фондация "СИДЕЯ" е организация, регистрирана в обществена полза, която продуцира и разпространява проекти в областта на изкуството и културата, с идеята че именно чрез тях се осъществява мостът между различните култури, социални групи и поколения. Водещи за Фондацията са следните няколко принципа: децентрализацията на културния живот в България; привличането и възпитанието на нови публики; социализирането на хора в неравностойно положение чрез изкуството и стимулирането на културното многообразие и междукултурния обмен. Целта на Фондацията е постигането на устойчивост по отношение на културните практики от подкрепените инициативи.

От какво имаме нужда
Във връзка с проектната си дейност, Фондация СИДЕЯ търси стажанти/доброволци. Важно условие за кандидатите е да имат отношение и интерес към изкуството и културата.

С какво се занимаваме
Дейностите и задълженията им ще са свързани с участие в срещи на екипа на Фондацията; провеждане на проучвания, интервюта, събиране на база данни; водене на комуникация с партньори; организиране на отделни фокус групи за провеждане на проучвания, срещи-разговори и обучения; съдействие при организиране на събития; проучване на местния, регионален и национален контекст по отношение на казуси, свързани с изкуството и културата като:
- Ангажираност на местните общности;
- Принос на бизнеса;
- Възможности за диалог и начини за подобряване на комуникацията между културата и изкуството и останалите сектори;

Какво очакваме
Организирана натура със способност за работа в екип, учтива и контактна, самостоятелна и отговорна, притежаваща спонтанност, креативност и гъвкавост с интерес към и информираност за културния живот, добра компютърна грамотност и комуникативност.

Какво предлагаме
Работа в екип в динамична среда, възможност за дистанционна работа и безплатно участие в организираните от Фондацията събития, придобиване на опит при писане и реализиране на проекти, изграждане на контакти с артисти и НПО в сферата на културата и изкуството на национално и международно ниво, както и включване в  бъдещи проекти на Фондацията. Владеенето на чужд език е предимство.

Как да кандидатствате
Моля изпратете кратки автобиография и мотивационно писмо до 13 ч. на 13.02.2015 г. на info@sidea-varna.org. В рамките на деня ще има резултати за избора.

Благодарим и успех.
www.sidea-varna.org

Автор: Екипът на фондация СИДЕЯ
10.02.2015 г. 06:55
Посетено: 1795
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/20808-fondatsiya-za-kulturno-razvitie-sideya-2015