Проекти

Проекти в Сливен, съхраняващи културата и историческото наследство

Областна администрация в града под Сините скали отбеляза плодотворния шестмесечен период на 2014 година с удовлетворение от развитието на редица дейности, и особено от „движението” на важни проекти за града, изразяващи грижа за културно-историческите ценности и организацията на духовния живот в региона.
            
Част от сградата „Стар затвор” се отдава на Регионалния исторически музей за управление и нуждите на музейното дело. В нея досега се помещаваше Националният музей на текстилната индустрия, богат със своите 36 колекции от музейни ценности и с характер, както го осмислят създателите - „на първата постоянна научно-техническа експозиция в България и специализиран музей от индустриален тип”. За цялостно решаване на проблема по приложение на придобивката се предвижда да се ползват и средства по европейски програми за развитието и адекватността на сградата за по-мащабните музейни цели, като тя се предоставя на общината - за нуждите на РИМ и сбирките на Музея на текстилната промишленост, чиято люлка е Сливен. Общината има задължението да изгради със собствени средства „фондохранилища, ателиета за реставрация, специализирана библиотека и читалня”. Преди месец тук бе организирано в града Национално честване по случай създаването на първата текстилна фабрика на  Добри Желязков (1834 г.), инициирано от Областна администрация (обл.управител Корнелий Желязков), община Сливен и Музея на текстила: с провеждане на „кръгла маса” с участието на специалисти от министерства, ведомства, научните среди и бизнеса, на изложба, конкурс от ученически разработки на статии за „Уикипедия” по няколко теми из развоя на текстила, където в Сливен са организирани първите професионални курсове за кадри в тази сфера. Започнал е процесът по „актуване” и предоставяне на част от сградата за безвъзмездно ползване и експониране на културно-историческите ценности, с тенденция – при добро управление от РИМ, тя да стане собствена.
            
Сливенци активно участват и в публичния дебат за съдбата на сградата на бившата Окръжна болница за лечение на туберкулозноболни пациенти, която, по преобладаващо мнение на гражданите и след допитване, организирано от Областна администрация, най-целесъобразно е да бъде предоставена за потребностите на  културните институти в града, сред които – на нуждаещата се за разполагане на впечатляващите си фондове – Художествена галерия „Димитър Добрович”. Сградата има респектираща история със създаването си през 1898 година, утвърдена като паметник на културата, (държавна собственост, под егидата на управителя на област Сливен Корнелий Желязков), за чието поддържане липсват средства в последните години в „условията на прехода.” Както подчерта директорката на ХГ Даниела Ненчева, изразена е нуждата на институцията от сграден фонд, чиито ценни сбирки: (на художничката Донка Константинова, на Сирак Скитник, от японски гравюри, на „западно-европейската графика”, от скулптури и др., са в складове и лишени от експониране; затова не могат да привличат перманентно почитателите на изкуството и туристите в града, както и да осъществяват  естетическото си  въздействие върху подрастващите и ценителите. Прилежащият към имота парк би допринесъл за създаване на комплекс за културни нужди на сливенци: с тематично разположение на художествените богатства на галерията, като в двора ще бъде възможно и експонирането на сбирки, организирането на концерти, на „творчески работилници” за учащите и др. (Обектът вече е в процес на „завършваща ликвидация” и уточняване на собствеността от притежателя, Министерството на здравеопазването, чието виждане е имотът да остане за гражданите на града и областта). Отрадно е допитването по важни имотни и културно-естетически въпроси до жителите, които участват с мнение и глас в решаването им и утвърждават ролята на гражданското общество в наше време.


Автор: Иванка Денева
24.07.2014 г. 19:48
Посетено: 995
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/19646-proekti-v-sliven-sahranyavashti-kulturata-i-istoricheskoto-nasledstvo