Проекти

Българският език - свързващо звено между различните култури

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" е координатор на Еразъм интензивната програма "Книжовен език VS. субстандарт в общуването"

За втора поредна година Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е координатор на Еразъм интензивната програма „Книжовен език VS. субстандарт в общуването“.

Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Илиева от Катедрата по съвременен български език във Филологическия факултет на ВТУ. Партньори в проекта са Ягелонският университет в Краков (Полша), Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Университетът в Гранада (Испания) и Университетът в Букурещ (Румъния). Ръководители на работните групи са д-р Ванда Стемпняк-Минчева (Полша), доц. д-р Мариана Манджуля и гл.ас. Каталина Пую (Румъния) и доц. д-р Андрeана Ефтимова (България). За съжаление на целия екип тази година липсват студенти от Испания. Единственият представител на университета в Гренада е проф. Торкемада, който пък за сметка на това успя да представи по много атрактивен начин испанския университет.

Програмата се провежда в периода 1-12 юли 2014 г. и включва лекции, ситуационни игри, свързани с невербалната комуникация, тимбилдинг, кръгли маси, теренна работа. При теренната работа студентите записват устна реч в различни комуникативни ситуации в два града – Велико Търново и Плевен, за да открият сами различията в източно- и западнобългарските говори. След това описват и обработват резултатите. Всички тези занимания имат за цел да помогнат на чуждестранните и българските студенти да осмислят и усвоят различията между официалното и неофициалното общуване на български език при различните култури.

Наблюденията на участниците от България сочат, че и полските, и румънските студенти са успели до голяма степен да овладеят българския език в университетите, в които учат, въпреки малкото предвидени часове за това. Нещото, което ги стимулира, е техният огромен интерес към езика, обичаите, музиката, литературата, фолклорните танци, кухнята и т. н. Впечатлени са и от България, която някои от тях са посещавали преди и със сигурност искат да посетят отново.

Резултатите от изследванията на участниците ще помогнат за подобряването на качеството на обучението по български език. И тази година ще се попълни аудио- и видеофондът, съдържащи извлечената от записите информация, която ще бъде от полза за студенти и преподаватели от филологическите и журналистическите специалности на всички университети от страните партньорки в проекта .

За контакти:
Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Илиева (ВТУ) – 0888143648Автор:
Публикация:
08.07.2014 г. 12:59
Етикети:
български езикпроектиВТУ Св. св. Кирил и Методий
Книжовен език VS. субстандарт в общуването
Еразъм програма
Посетено:
1473
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/6/news/19592-balgarskiyat-ezik-svarzvashto-zveno-mezhdu-razlichnite-kulturi